Julkaistu: 14.8.2003

Ikärakenne yllättää

Väestöilmiöiden tarkastelu pelkästään lukumäärätietojen avulla on ongelmallista. Ajallinen vertailu on aina syytä tehdä suhteuttamalla esimerkiksi syntyneiden määrä väkilukuun.

Vuonna 2002 syntyi Suomen historian pienin ikäluokka 55 555 lasta. Kuitenkaan hedelmällisyys ei heilahtanut alaspäin juuri lainkaan. Syntyneiden määrän aleneminen johtuu siitä, että nyt synnyttävät 1970-luvun pienet ikäluokat. Vaikka hedelmällisyys pysyisi samalla tasolla, synnyttävien äitien ikärakenne määrää syntyneiden lasten määrän.

Avioerojen määrän putoaminen parilla sadalla edellisvuodesta sai muutama viikko sitten palstatilaa ylen määrin ainakin suurimmissa medioissa. Eroja otettiin viime vuonna 13 336! Ei parinsadan eron pudotus anna aihetta kovin pitkälle meneviin johtopäätöksiin tulevasta kehityksestä, kun itse ilmiö - eronneisuus - ei alentunut juuri ollenkaan.

Pyramidi kertoo historiaa

Ikäpyramidi on eräs parhaista väestöilmiöiden kuvaajista. Siinä sekä miesten että naisten lukumäärät ikäluokittain pinotaan palkkeina päällekkäin aloittaen nuorimmasta ikäluokasta. Kun naiset ja miehet ovat pystyakselin eri puolilla, saadaan helposti havainnollistettu kuva väestön ikärakenteesta.

Nimitys ikäpyramidi tietysti juontaa ajoilta, jolloin ikäpyramidit todella näyttivät muodoltaan pyramidilta. Kun Egyptin pyramidit ovat vuosituhansia pysyneet samanmuotoisina, niin ikäpyramidit ovat viime vuosina kokeneet suuriakin muodon muutoksia. Teollistuneiden maiden ikäpyramidit ovat muuttuneet sipulin muotoisiksi, ja monien kuntien ikärakenteet näyttävät nykyisin keskeltä lähes yhteen puristetuilta tuhkauurnilta.

Tällä hetkellä vain kehitysmaiden ikäpyramidit ovat säilyttäneet perinteisen muotonsa. Näillä näkymillä kehitysmaiden ikäpyramidit tulevat säilyttämään muotonsa vielä pitkään, vaikka merkkejä hedelmällisyyden alenemisesta on havaittavissakin.

Ikäpyramidi kertoo menneiden vuosien tapahtumia. Siinä näkyy poikkeukselliset vuodet joko pienempinä tai suurempina ikäpalkkeina. Poikkeukselliset vuodet - kuten sota - näkyy ikäpyramidissa usein pienempinä ikäpalkkeina. Olojen vakiintuminen näkyy taas ikäluokkien suurenemisena.

Suomen ikäpyramidi vuonna 2002

kuva

Toisen maailman sodan vaikutus näkyy useiden maiden ikäpyramideissa. Kaatuneiden määrät eivät niinkään ikäpyramidin muotoa muuta, selvemmin sodan vaikutus näkyy sotavuosien hedelmällisyyden alhaisuutena.

Ikäpyramidin muoto saa luonnollisesti alkunsa syntyneiden lasten määrästä vuosittain. Koska kuolevuus on alhaista ja kasvaa iän myötä, hedelmällisyyden taso määrittelee tulevan ikäpyramidin muodon. Vanhemmalla iällä alkaa naisten enemmyys näkyä myös ikäpyramidin muodossa.

Siirtolaisuuden vaikutus väestön ikärakenteeseen kohdistuu sekä lähtö- että tulomaahan. Monet maat ovat työvoimapulassaan ottaneet siirtolaisia. Siirtolaisuusvirrat ovat kulkeneet köyhemmistä maista rikkaampiin maihin. Suomi on vielä reilusti häviäjien puolella, eli olemme menettäneet runsaasti työvoimaa erityisesti Ruotsiin. Suurin muutto tapahtui silloin kun maiden tuloerot olivat suurimmillaan, 1960- ja 1970-luvuilla, ja meillä oli liikaa työikäistä väkeä.

Suomen ikäpyramidi on muuttunut sipulin muotoiseksi. Siinä näkyy vielä 1918 tapahtumat, jotka vaikuttivat alhaiseen hedelmällisyyteen vuonna 1919. Toisen maailman sodan tapahtumat - talvisota, välirauha ja jatkosota - näkyvät ikäpyramidissa eri suuruisina ikäpalkkeina.

Kun vuonna 1947 oli syntynyt suurin ikäluokka, 107 759 lasta, alkoi hedelmällisyys laskea - ja myös tulevien ikäluokkien koko pieneni. Tosin vuoden 1947 syntyneet eivät olekaan enää suurin ikäluokka, vaan vuonna 1948 syntyneet. Kuolevuus ja siirtolaisuus on pudottanut vuonna 1947 syntyneet toiseksi.

Siirtolaisuus on vaikuttanut ikäluokkien kokoon, vaikka se ei ikäpyramidin muotoa olekaan muuttanut. Vuosina 1945-2002 Suomesta on lähtenyt ulkomaille lähes 800 000 henkilöä, kun vastaavasti Suomeen on muuttanut 559 000 henkilöä - tosin kaikki eivät ole paluumuuttajia. Näin nettotappioksi jää lähes 240 000 henkilöä, joista lähes 200 000 asuu tällä hetkellä Ruotsissa.

Kun 1970-luvun pienet ikäluokat synnyttävät tällä hetkellä vähän lapsia, niin ikäpyramidista näkee, että nuo samaiset ikäluokat saavat lähivuosina myös avioerojen määrän putoamaan - oletettavasti!

Mauri Nieminen


Päivitetty 14.8.2003

Lisätietoja:
sähköposti: tietoaika@tilastokeskus.fi

Jaa