Tilastokirjaston käyttösäännöt

Tilastokirjasto on kaikille avoin tilastoalan keskuskirjasto Suomessa. Kirjaston aineistojen ja tilojen käyttöoikeus edellyttää näiden sääntöjen noudattamista.

Kirjastokortti

Kotilainaoikeus on kokoelmien käytöstä annetuin rajoituksin yksityisillä henkilöillä, Tilastokeskuksen henkilökunnalla, kirjastoilla, virastoilla, yrityksillä ja muilla laitoksilla.

Kotilainojen saamiseksi asiakkaalla tulee olla Tilastokirjaston kirjastokortti, jonka saa esittämällä henkilöllisyystodistuksen ja täyttämällä hakemuksen. Myös yritykset ja laitokset saavat kirjastokortin, jonka lainoista vastaava henkilö allekirjoittaa.

Osoitteen- ja nimenmuutokset on ilmoitettava välittömästi kirjastoon. Asiakas voi halutessaan tarkastaa rekisteritietonsa.

Kirjastokortti on esitettävä lainattaessa.

Kirjastokortti on henkilökohtainen, ja asiakas on vastuussa kortilla lainatusta aineistosta. Jos kortti varastetaan tai katoaa, siitä on ilmoitettava välittömästi kirjastoon.

Laina-aika

Laina-aika on neljä viikkoa. Sitä voi pidentää uusimalla lainoja kerrallaan neljä viikkoa eteenpäin, ellei niistä ole tehty varauksia. Lainoja voi uusia 6 kertaa ja tämän jälkeen lainat on tuotava nähtäväksi kirjastoon. Ne voi lainata uudestaan, ellei niistä ole tehty varauksia.

Lainaaja sitoutuu palauttamaan tai uusimaan lainaamansa aineiston viimeistään eräpäivänä. Aineisto palautetaan Tilastokirjastoon.

Lainausoikeuden menetys

Jos lainoja ei kehotuksista huolimatta palauteta kolmannen palautuskehotuksen jälkeen viikon kuluessa, kirjasto lähettää laskun aineistosta. Tämän jälkeen asia hoidetaan tarvittaessa perintätoimiston kautta, jolloin aineistoa ei voi enää maksaa kirjastoon. Asiakas menettää lainausoikeutensa, kunnes aineisto on palautettu tai korvattu. Kadonneen aineiston voi korvata myös hankkimalla vastaavan julkaisun tilalle.

Kokoelmasta annetaan kotilainoja seuraavin poikkeuksin

Kotilainaan ei anneta:

  • ulkomaisten ja kansainvälisten tilastojen uusinta numeroa
  • hakuteoksia
  • aikakauslehtiä
  • ainoita kappaleita ennen vuotta 1950 ilmestyneistä tilastojulkaisuista, joita saa vain lukusalikäyttöön
  • arkistoaineistoa, jota annetaan lukusalikäyttöön asiakirjojen julkisuussäännösten mukaisesti

Aineiston saatavuuden voi tarkastaa Tilastokeskus-Finnasta (osoitteessa tilastokeskus.finna.fi).

Varaaminen

Asiakas voi varata lainassa olevaa aineistoa käymällä kirjastossa, puhelimitse 029 551 2237 tai sähköpostilla kirjasto@tilastokeskus.fi. Varatun aineiston saapumisesta kirjastoon ilmoitetaan asiakkaalle puhelimitse tai sähköpostilla ja sitä säilytetään varattuna 1 viikko.

Kaukopalvelu

Kaukopalvelu on kirjastojen välistä lainaus- ja jäljennepalvelua. Kaukolainat tilataan kirjastojen välityksellä. Palvelusta peritään palveluhinnaston mukainen maksu. Lähettäjäkirjasto määrää lainojen ja sen käytön ehdot.

Kirjasto hankkii ja toimittaa asiakkailleen pyynnöstä muista koti- ja ulkomaisista kirjastoista alkuperäisenä tai jäljenteinä kirjallisuutta, jota ei ole kirjaston omissa kokoelmissa.

Kaukolainapyynnön voi tehdä käymällä kirjastossa, lähettämällä pyynnön sähköpostiosoitteeseen kaukopalvelu@tilastokeskus.fi tai kaukopalvelulomakkeella .

Muista kirjastoista lähetettyjä kaukolainoja annetaan kotilainaksi vain lähettäjäkirjaston luvalla.

Tilastokirjaston kokoelmista lähetetään jäljenteitä ja kaukolainoja muille koti- ja ulkomaisille kirjastoille. Palveluista veloitetaan voimassaolevan palveluhinnaston mukainen maksu.

Jäljennepalvelu

Kaikista kirjaston julkaisuista voi paikan päällä ottaa kopioita ja tulosteita, joista veloitetaan kulloisenkin hinnaston mukaan. Kopioita saa ottaa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaisesti.

Kirjasto toimittaa kokoelmistaan maksullisia jäljenteitä voimassa olevan tekijänoikeuslain määräämissä rajoissa.

Arkistoaineiston käyttö

Arkistoaineistoa voi tutkia kirjaston lukusalissa. Mikrokuvattua aineistoa lainataan harkinnan mukaan myös yleisarkistoihin ja kirjastoihin. Uusimmat aineistot edellyttävät käyttölupaa.

Elektronisen aineiston käyttöoikeudet

Tilastokirjaston asiakkaat voivat käyttää elektronisia aineistoja kirjaston asiakastiloissa. Käyttöoikeuksia on hankittu Tilastokeskuksen aineistoihin ja muihin tilastotietokantoihin sekä e-lehtiin. Elektronisiin aineistoihin on sopimuksilla säännellyt käyttöoikeudet, ei omistusoikeutta. Eri tuotteiden lisenssien ehdot poikkeavat toisistaan.

Asiakkaalla on oikeus

  • selailla ja tehdä tiedonhakuja
  • kohtuullisessa määrin kopioida levykkeelle, cd-romille, dvd:lle , kovalevylle tai massamuisteihin hakujen tuloksia.

Käyttösopimukset kieltävät mm.

  • aineistojen kaupallisen käytön
  • aineistojen myymisen tai luovuttamisen sellaiselle, jolla ei ole kyseisen aineiston käyttöoikeutta

 

Päivitetty 23.1.2019