Uutisia 14.6.2018

Äänitemyynnistä valtaosa digitaalista – painetut julkaisut pitävät pintansa kirjamarkkinoilla

Digitaalisten äänitteiden osuus äänitteiden euromääräisestä kokonaistukkumyynnistä Suomessa kohosi vuonna 2017 jo lähes 83 prosenttiin. Cd-levyjä myytiin enää kymmenesosa vuoden 2003 määrästä. Äänitemyynnin arvo oli kaikkiaan lähes 40 miljoonaa euroa. Myynti kasvoi noin 8,5 prosenttia edellisvuodesta, mutta oli vain runsaat puolet vuoden 2003 huippusummasta.

Digitaalisten äänitteiden myynti ylitti fyysisten myynnin ensi kerran vuonna 2014. Viime vuosina fyysisistä äänitteistä ainoastaan vinyylilevyjen myynti on kasvanut. Vuonna 2017 niiden osuus sekä kappalemyynnistä että tukkumyynnin arvosta olikin jo lähellä 10 prosenttia.

Painettujen kirjojen valta-asema vakaa, jyrkin lasku tietokirjojen myynnissä  

Kirjamarkkinoilla fyysiset tuotteet, painetut julkaisut, ovat edelleen valta-asemassa. Suomen Kustannusyhdistyksen tilastojen mukaan vuonna 2017 painettujen kirjojen tukkumyynnin arvo oli noin 222 miljoonaa euroa ja digitaalisten julkaisujen arvo vajaat 35 miljoonaa.

Painettujen kirjojen kokonaistukkumyynnin arvo kasvoi lähes 3 prosenttia edellisvuodesta vuonna 2017. Digitaalisilla julkaisuilla kasvua oli jopa yli 46 prosenttia, mutta se ei ole horjuttanut painettujen kirjojen valta-asemaa.

Digitaalisten julkaisujen käytön yleistyminen on vähentänyt eniten tietokirjojen myyntiä: vuodesta 2008 painettujen tietokirjojen tukkumyynnin arvo on pudonnut lähes 35 prosenttia nimellisarvoista laskettuna. Samassa ajassa peruskoulukirjojen myynti kasvoi 28 prosenttia.

Kulttuuritilastollista taulukkopalvelua päivitetty

Tilastokeskuksen kulttuuritilastolliseen taulukkopalveluun on nyt lisätty uusia päivityksiä. Taulukkopalvelun taulukoita päivitetään neljästi vuodessa, ja niiden yhteydessä julkaistaan analyysiartikkeleita. Taulukot ovat suomen- ja englanninkielisiä, artikkelit suomeksi.

Kulttuuritilaston taulukkopalvelu

Taulukko 5.11. Äänitemarkkinat 1999–2017

Taulukko 3.13. Kirjojen euromääräinen myynti kirjallisuuslajeittain 1980–2017

Taulukko 3.8. Digitaalisten julkaisujen uudet nimekkeet ja myynti 2007–2017

Kuvio 5.1. Äänitteiden myynti 2001–2017

Kuvio 3.2. Kirjallisuuden myynti 2001–2017  

Kulttuuritilaston kotisivu

Lisätietoja: Jukka Ekholm 029 551 3370, Kaisa Weckström 029 551 2348, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Jaa