Nyheter 12.9.2018

Arbetsmiljöundersökningen samlar in uppgifter om löntagarnas arbetsförhållanden

Statistikcentralen arbetsmiljöundersökning 2018 samlar i höst in uppgifter om löntagarnas arbetsförhållanden. Undersökningen ger beslutsfattare information om hur man hittills lyckats med att utveckla det finländska arbetslivet och vad man ännu borde göra.

Specialteman för år 2018 är hurdan inverkan digitaliseringen av arbetet har på sättet att arbeta samt löntagarnas arbetshälsa.

Arbetsmiljöundersökningen producerar material som används inom forskning kring arbetslivet. Dessutom ger den information om arbetslivet för den offentliga debatten.

Datainsamlingen som inleds i september pågår till januari nästa år. Undersökningen görs nu för åttonde gången. Den har genomförts med omkring fem års intervaller fr.o.m. år 1977.

Titta på videon om arbetsmiljöundersökningen.

Dela