Nyheter 11.9.2018

Berätta en historia med hjälp av statistik!

Statistikpostertävlingen pågår till mars 2019. Tävlingen har tre klasser: högstadier, studerande vid gymnasier/yrkesläroanstalter samt den nya klassen högskolestuderande i kandidatskedet. Vinnarna får bra belöning och deras postrar går vidare till den internationella finalen i Malaysia. Delta i statistikpostertavlingen

Dela