Uutisia 4.9.2017

BKT kuvaa hyvin kansantaloutta myös digitalisaation osalta

Bruttokansantuote kuvaa edelleen hyvin kansantalouden tuotantoa ja tuloja myös digitalisoituvassa yhteiskunnassa, selviää Tilastokeskuksen tekemästä selvityksestä.

Tilastokeskus on julkaissut raportin digitalisaation vaikutuksista kansantalouden tilinpidossa ja hintatilastoissa. Raportissa tarkastellaan muun muassa, miten talouden digitalisoituminen näkyy tai miten sen tulisi näkyä bruttokansantuotteessa ja muissa talouden tunnusluvuissa.

Esimerkiksi erilaiset internetin mainostuloihin perustuvat palvelut tulevat mukaan kansantalouden tuloihin, jos sivuston ylläpitäjä on kotimainen.

Suurimmat haasteet liittyvät hintojen mittaamiseen internetin ilmaispalvelujen yleistyessä. Talouden hintakehitys vaikuttaa bruttokansantuotteen volyymin kehitykseen.

Digitalisaatio edellyttää myös erityisesti globaalia tuotantoa ja palvelujen ulkomaankauppaa koskevan tilastoinnin tietopohjan kehittämistä.

Raportti: Digitalisaatio ja BKT – Miten digitalisaatio näkyy taloustilastoissa (pdf)

Lisätietoja: Eljas Tuomaala p. 029 551 2723 ja Satu Montonen p. 029 551 3205, kansantalous@tilastokeskus.fi

Jaa