Nyheter 27.9.2018

Databokslutet beskriver dataskyddet vid behandlingen av personuppgifter

En central grundprincip vid Statistikcentralen är att sörja för dataskyddet. Statistikcentralens första databokslut beskriver utgångspunkterna och tillvägagångssätten vid behandlingen av personuppgifter. Uppgifterna i rapporten gäller år 2017.

I databokslutet presenteras den totala processen för produktionen av Statistikcentralens statistik, insamlingen av uppgifter och undersökningar som görs via uppdrag, informationstjänst ur det statistiska grundregistret samt utlämnande av uppgifter för forskningsändamål.

Statistikcentralen producerar nästan 160 olika statistikgrenar, av vilka största delen hör till helheten av Finlands officiella statistik. Merparten av allt statistiskt datamaterial fås ur den offentliga förvaltningens register eller andra administrativa källor.

Statistikcentralen samlar också in uppgifter med enkäter och intervjuer, om det inte är möjligt att erhålla de uppgifter som behövs på något annat sätt. Statistikcentralen frågar direkt privatpersoner eller hushåll efter uppgifter i omkring tio direkta datainsamlingar per år. Statistikcentralen utnyttjar uppgifterna från de direkta individ- eller hushållsbaserade datainsamlingarna i tolv olika statistikgrenar.

Statistikcentralens databokslut 2017 (pdf, 37 s.)

Mera information: utvecklingschef Johanna Rantanen tfn 029 551 2730

Dela