Nyheter 10.3.2020

Effektivare användning av datainsamlingar och data om utbildning med hjälp av ny webbplats

Webbplatsen om datainsamlingar och material som i början av året öppnades på Utbildningsstyrelsens webbsida sammanställer olika aktörers datainsamlingar om grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning och data som framställs på basis av dem. Webbplatsen är ett hjälpmedel vid koordinering av datainsamlingar och utnyttjande av data och betjänar både läroanstalternas och forskarnas samt myndigheternas behov.

Webbplatsen om datainsamlingar och material hjälper läroanstalterna att förutse och organisera sin verksamhet: på webbplatsen finns samlad information om kommande datainsamlingar, deras innehåll och tidtabeller. Med hjälp av webbplatsen underlättas skolornas uppgiftslämnarbörda vilket även gör det lättare för forskare och myndigheter att effektivare utnyttja varandras datainsamlingar och de material som sammanställs utifrån dem. Avsikten är att tjänsten med tiden ska få ett allt mer täckande innehåll.

Bakom tjänsten ligger en stor grupp aktörer inom utbildning och forskning. Webbplatsen har utarbetats av Utbildningsstyrelsen, Undervisnings- och kulturministeriet, Nationella centret för utbildningsutvärdering, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Koulutuksen tutkimuslaitos KTL vid Jyväskylä universitet, Institutet för hälsa och välfärd THL, Statistikcentralen, Statens ekonomiska forskningscentral VATT, Finlands Kommunförbund, Finlands Akademi samt regionförvaltningsverken.

Utbildningsstyrelsens nyhet: Webbplats om datainsamlingar ska ge en överblick över olika datainsamlingar och bidra till effektivare användning av informationen

Tiedonkeruut ja aineistot (Webbplatsen om datainsamlingar och material)

Dela