Nyheter 28.9.2020

En stor friluftsundersökning pågår: hur har finländarnas friluftsvanor förändrats?  

För närvarande insamlas uppgifter om finländarnas vistelse i naturen och friluftsaktiviteter med en stor riksomfattande enkät. Med hjälp av den utreder man t.ex. hur många finländare plockar bär, iakttar naturen, promenerar i parker eller ägnar sig åt friluftsliv i naturen. I enkäten beaktas friluftsaktiviteter under olika årstider.

För närvarande pågår höstens datainsamling. ”I höstens datainsamling är vi särskilt intresserade av användningen av friluftsområden och deras betydelse under coronaviruspandemin”, säger forskare Marjo Neuvonen vid Naturresursinstitutet.  

Naturresursinstitutets (Luke) friluftsundersökning genomförs vart tionde år. Undersökningen om friluftsliv följer med förändringar i friluftsaktiviteterna samt med mycket annat som har att göra med friluftsliv i människornas vardag. Statistikcentralen samlar in uppgifterna för undersökningen.

Enkäten genomförs åren 2019–2021. Enkäten skickas till slumpmässigt utvalda personer i åldern 15–80 år runt om i Finland. Uppgifterna samlas in med en webb- och postenkät.

”Alla svar är viktiga. När så många som möjligt som valts med i urvalet deltar kan vi säkerställa att undersökningsresultaten ger en täckande och riktig bild av finländarnas friluftsvanor”, säger överaktuarie Johanna Koivula vid Statistikcentralen.

Förfrågningar:
överaktuarie Johanna Koivula, tfn 029 551 3571, överaktuarie Markku Nieminen, tfn 029 551 2519, förnamn.efternamn@stat.fi

Webbsidor för undersökningen om friluftsliv

Dela