Uutisia 16.9.2020

Energiatietoa englanniksi: uudistunut tietopaketti taskukoossa

Tilastokeskus on julkaissut uudistuneen taskukokoisen kirjan Energy in Finland – Pocketbook 2020. Tiivis tietopaketti sisältää energia-alan keskeisimpiä tilastotietoja taulukoina, kuvioina ja infograafeina.

Energy in Finland -julkaisu sisältää tietoja muun muassa energian kokonaiskulutuksesta, uusiutuvista energialähteistä, sähköstä, lämmityksestä, teollisuudesta, liikenteestä sekä kasvihuonekaasupäästöistä. Julkaisussa Suomen tietoja verrataan kansainvälisesti etenkin EU:n tietoihin ja energia- ja ilmastotavoitteisiin. Mukana on myös maailmanlaajuista vertailutietoa. Infograafi: Kokonaispäästöt henkilöä kohden vuonna 2018: Suomessa 10,7 tonnia, EU-28-maiden keskiarvo 8,6 tonnia.

Julkaisuun on tuotettu uutena sisältönä infografiikkaa aihealueittain. Infograafeissa nostetaan esiin kiinnostavia muutoksia eri ilmiöistä ja tietoja suurimmista kulutussektoreista tai merkittävimmistä tuotantomuodoista.

Infograafi: Sähköntuotanto energialähteittäin vuonna 2019 ennakkotietojen mukaan: uusiutuvien energialähteiden osuus 46 %, ydinvoiman osuus 35 % ja kivihiilen osuus 6 % sähköntuotannosta.
Julkaisu ilmestyy ainoastaan englanninkielisenä.

Energy in Finland – Pocketbook 2020, Tilastokeskus. Hinta 5 euroa (minimitilaus 10 kpl). Julkaisu on tilattavissa PunaMusta Oy:n asiakaspalvelusta 010 2308 365 tai verkkokauppa@punamusta.com.

Julkaisun voi myös ladata Tilastokeskuksen verkkosivuilta PDF-muodossa.

Lisätietoja: energia@tilastokeskus.fi

Jaa