Nyheter 20.6.2018

Findikatorn har förnyats

Findikatorns användbarhet i synnerhet med mobila apparater har förbättrats ytterligare. Den avgiftsfria tjänsten erbjuder information om samhälleliga fenomen med hjälp av statistiska diagram, tabeller och analyser.

Findikator-tjänsten innehåller nästan 100 indikatorer som beskriver utvecklingen i samhället. Tjänsten innehåller aktuell information om bl.a. ekonomi, hälsa, utbildning, arbetsmarknaden och miljön. Den är tillgänglig på finska, svenska och engelska.

Indikatorerna har samlats ur Statistikcentralens och flera andra finländska statistikproducenters material. De senaste uppgifterna för varje indikator uppdateras i tjänsten efter att informationsproducenten publicerat dem.

Bekanta dig med den nya Findikatorn: www.findikaattori.fi/sv

Förfrågningar: planerare för informationstjänst Sari Vahala 029 551 6316, findikaattori@tilastokeskus.fi

Dela