Nyheter 11.4.2018

Finland samlar nationella uppgifter till globala indikatorer för hållbar utveckling på en öppen webbplats

FN har skapat ett globalt handlingsprogram för att främja hållbar utveckling, Agenda 2030, som gäller alla länder. I FN har man också kommit överens om gemensamma uppföljningsmätare för alla länder. Statistikcentralen har påbörjat ett projekt där man sammanställer uppgifter till de globala uppföljningsmätarna för Finlands del. Projektet leds av statsrådets kansli, som koordinerar Finlands arbete för hållbar utveckling.

Mätarna produceras med hjälp av ett omfattande samarbetsnätverk

FN:s program Agenda 2030 innehåller 17 omfattande utvecklingsmål som gäller sociala, ekonomiska och samhälleliga frågor samt miljöfrågor. Under ledning av FN:s statistiska kommission har man sammanställt en gemensam mätare med vilka man strävar efter att rapportera förverkligandet av varje mål och delmål på en konkret nivå. Totalt finns det nästan 240 mätare för uppföljning.

– Leave no-one behind är principen för Agenda 2030 och det är viktigt med indikatorer som är gemensamma för alla länder för att säkerställa att människor i den allra svagaste situationen och de minst utvecklade staterna får del i utvecklingen, konstaterar Sami Pirkkala vid statsrådets kansli, som fungerar som ordförande för projektets styrgrupp.

– Gemensamma indikatorer är viktiga också för att de visar utvecklingsbehov i verksamheten också när det gäller länder såsom Finland. Finland kan t.ex. göra förbättringar genom mer hållbara konsumtions- och produktionssätt, fortsätter Pirkkala.

Uppföljningen av flerdimensionella mål är en utmaning för mätningen.

 – För närvarande är ungefär en tredjedel av indikatorerna tillgängliga i regelbundna statistikkällor i Finland. En tredjedel av indikatorerna kan utvecklas med hjälp av en rimlig mängd arbete, men den sista tredjedelen består av indikatorer för vilka det åtminstone inte tillsvidare finns vedertagna mätningsmetoder, säger utvecklingschef Ari Tyrkkö vid Statistikcentralen som verkar som projektchef för projektet. 

De största dataproducenterna vid sidan av Statistikcentralen är Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Naturresursinstitutet, men det finns totalt tiotals andra viktiga samarbetspartner. 

– Vi kartlägger tillgången på indikatorer och hur användbara de är ur Finlands synvinkel. Målet är att skapa ett nationellt samarbetsnätverk med vars uppgifter man kan producera en så stor del av FN:s mätare som möjligt fram till år 2030, säger Tyrkkö.

En öppen webbplats skapas utgående från mätarna

Som en del av projektet samlar Statistikcentralen mätare baserade på nationella data på en webbplats som kommer att vara öppet tillgänglig för dem som behöver nationella eller internationella uppgifter. Webbplatsen innehåller också tidsserieuppgifter och den publiceras i slutet av år 2018.

Internationella organisationer följer i sina rapporter upp hur målen för hållbar utveckling uppnås. FN publicerar årligen en rapport där man på en allmän nivå beskriver hur länderna har lyckats i sin målsättning.

– Det är viktig att uppgifterna för de globala indikatorerna samlas in systematiskt för Finlands del och att de är tillgängliga för alla, konstaterar Pirkkala. De kompletterar också väl Finlands nationella uppföljningshelhet för hållbar utveckling, som finns på adressen www.kestavakehitys.fi/seuranta.

Mera information om projektet:
Ari Tyrkkö, utvecklingschef, Statistikcentralen, tfn 029 551 3261,
Jukka Hoffrén, forskningschef, Statistikcentralen, tfn 029 551 3351,
Hannele Orjala, direktör för informationstjänst, Statistikcentralen, hannele.orjala@tilastokeskus.fi

 

Dela