Nyheter 15.10.2018

Finländarna känner till Statistikcentralen

Enligt Taloustutkimus intervjuundersökning känner 86 procent av finländarna till Statistikcentralen. Av de statliga organisationer som var med i undersökningen är Statistikcentralen den tredje kändaste organisationen. Största delen av finländarna, dvs. 85 procent, litar på statistiken från Statistikcentralen.

Något under 70 procent av finländarna, anser att Statistikcentralens statistikuppgifter är lätta eller ganska lätta att förstå. Tjugotre procent av uppgiftslämnarna anser dock att statistikuppgifterna är ganska svåra att förstå för en vanlig medborgare. Mer än hälften av finländarna anser att Statistikcentralen informerar för lite om sin verksamhet.

”Vi svarar på utmaningen och försöker effektivera vår kommunikation. Dessutom har vi redan inlett ett omfattande arbete med att förnya vår webbplats. Också handledning i användningen av statistik är en av våra grunduppgifter och de senaste åren har vi särskilt satsat på unga och samarbete med läroanstalter”, säger Statistikcentralens utvecklingschef Reija Helenius.

Undersökningen genomfördes som personliga intervjuer som ingick i Taloustutkimus Ab:s Omnibus-konsumentundersökning i september 2018. Frågorna ställdes till 1 000 personer. Målgrupp var finländska konsumenter i åldern 15–79 år utom Åland.

Förfrågningar: utvecklingschef Reija Helenius 029 551 3677, förnamn.efternamn@stat.fi

Dela