Nyheter 1.11.2018

Företagsregistret ger täckande information om företag i Finland

Redan under ett halvt decennium har Statistikcentralen samlat in uppgifter om finländska företag, deras verksamhet och anställda. Uppgifterna i företagsregistret ligger som grund för många statistikgrenar.

Företagsregistret som upprätthålls av Statistikcentralen innehåller uppgifter om företag, sammanslutningar och privata näringsidkare i Finland. Registret omfattar också statliga ämbetsverk, kommuner och samkommuner. Företagsregistret innehåller för närvarande bl.a. mer än 600 000 aktiva företag och uppgifter om 7 000 koncerner.

Uppgifterna i företagsregistret fungerar som källa för företagsstatistik och inverkar bl.a. på beräkningen av bruttonationalprodukten.

Den huvudsakliga källan för företagsregistret är administrativt material som kompletteras med registrets egna datainsamlingar. Med tanke på statistiken är det viktigt att kvaliteten på uppgifterna som företagen levererar är hög. Om du får företagsregistrets enkät svarar du väl.

Företagsregistret fungerar också som ett informationstjänstregister för externa kunder och den innehåller offentliga uppgifter om företag, t.ex. adresser och näringsgrenar samt anställdas och omsättningens storleksklass.

Förfrågningar: yrek.tilastokeskus@stat.fi

Presentation av företagsregistret

Dela