Nyheter 3.4.2018

I presidentvalet förhandsröstade över hälften av pensionärerna, av studerandena en fjärdedel

Av de röstberättigade sysselsatta förhandsröstade 31,5 procent och av de arbetslösa 27,5 procent. Mera information om väljarna bl.a. efter ålder, kön och utbildning finns i Statistikcentralens översikt.

Dela