Nyheter 1.11.2018

Inkomstregistret införs – hur ändras statistikföringen?

Statistikcentralen börjar använda inkomstregistret i statistiken fr.o.m. 1.1.2020. I och med inkomstregistret är det möjligt att minska antalet separata enkäter. Av uppgiftslämnarna krävs det att alla löneuppgifter som anmäls till inkomstregistret är så kompletta som möjligt. Läs mera

Dela