Nyheter 20.12.2018

Kina och Förenta staterna producerar hälften av alla boktitlar i världen

Enligt statistik från internationella förläggarföreningen (International Publishers Association IPA) producerar Kina och Förenta staterna årligen nästan hälften av alla boktitlar i världen. Kvantitativt flest böcker produceras i Kina, ungefär en halv miljon titlar år 2016. Förenta staternas produktion uppgick år 2015 till 339 000 titlar.

Storbritannien, Ryssland och Frankrike har en årlig produktion av över hundra tusen boktitlar. I Kina har antalet publicerade titlar per år stigit med över 35 procent från år 2011. I Storbritannien har ökningen varit drygt 15 procent och i Frankrike över 27 procent. I Förenta staterna var ökningen drygt tre procent från år 2010 till år 2015. I Ryssland har antalet sjunkit med över åtta procent på fem år, i Finland med omkring tio procent.

I förhållande till folkmängden toppar små utvecklade länder bokproduktionen 

I förhållande till folkmängden produceras överlägset flest böcker på Island, omkring 4,5 boktitlar per tusen invånare år 2015. Också Danmark och Estland når upp till ett antal på tre boktitlar, medan antalet titlar i Kina, som producerar kvantitativt flest böcker, har en produktion som är under en halv boktitel per tusen invånare.

Finland placerar sig i mitten i den internationella jämförelsen med omkring två boktitlar.

Produktionen av facklitteratur är överallt större än skönlitteraturproduktionen

I alla länder som ingår i jämförelsen produceras klart fler fackbokstitlar än skönlitterära verk. Det är i Kina där facklitteraturen dominerar bokproduktionen mest: nästan 90 procent av titlarna var facklitterära verk år 2016. Andelen fackböcker var över 80 procent också i Japan och Tyskland.

På Island dominerar skönlitteraturen bokproduktionen, där var nästan 40 procent av titlarna skönlitteratur år 2015. I Finland var nästan 32 procent av titlarna skönlitterära verk år 2017.

Den kulturstatistiska tabelltjänsten har uppdaterats

Statistikcentralens kulturstatistiska tabelltjänst har kompletterats med nya uppdateringar. Tabellerna i tjänsten uppdateras fyra gånger om året och i samband med det publiceras analysartiklar. Tabellerna finns på finska och engelska, artiklarna på finska.

Tabelltjänsten

Tabell 14.9. Bokproduktionen i vissa länder

Kulturstatistikens ingångssida

Förfrågningar: Jukka Ekholm 029 551 3370, Kaisa Weckström 029 551 2348, förnamn.efternamn@stat.fi

Dela