Nyheter 2.3.2016

Insamlingen av uppgifter om lärare startar – delta via internet

Den landsomfattande insamlingen av uppgifter om lärare startar i början av mars. I år har datainsamlingen förnyats och lärarna kan enkelt och snabbt delta via en webblankett.

Statistikcentralen samlar in uppgifter om heltidsanställda lärare inom grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, den grundläggande yrkesutbildningen och vuxenutbildningen samt fritt bildningsarbete. Datainsamlingsprocessen har reviderats och utvecklats i samarbete med läroanstalterna. I februari samlades lärarnas kontaktinformation in från läroanstalterna och i mars skickas ett meddelande om att delta i enkäten till totalt 60 000 lärare.

Påverka genom att svara på webbenkäten

Med tanke på resultatens tillförlitlighet är det viktigt att så många lärare som möjligt deltar.  Under tidigare år har mer än 90 procent av läroanstalterna deltagit i datainsamlingen. Med hjälp av resultaten från datainsamlingen kan man bl.a. förutse lärarbehoven under en längre period och förbättra lärarnas vidareutbildningsmöjligheter.

Läroanstalterna och lärarna har deltagit i planeringen av datainsamlingen. Insamlingen av kontaktinformation och insamlingen av uppgifter om lärare pilotanvändes också under hösten i några skolor.

Datainsamlingen genomförs i samarbete med Undervisnings- och kulturministeriet med omkring 2–3 års mellanrum.

Mera information finns på ingångssidan till insamlingen av uppgifter om lärare

Dela