Nyheter 19.6.2019

Marjo Bruun fortsätter som generaldirektör för Statistikcentralen

Statsrådet utnämnde idag 19.6.2019 Marjo Bruun till generaldirektör för Statistikcentralen för en period på fem år. Utnämningen träder i kraft 1.7.2019. Bruun har verkat som generaldirektör för Statistikcentralen sedan år 2012.

 

Enligt Marjo Bruun är de kommande åren mycket intressanta för aktörer inom informationsbranschen och hon vill vara med och utveckla Statistikcentralens roll i produktionen av information för samhället.

”Vi har omfattande datalager vid Statistikcentralen och djupgående kunskaper om databehandling. Under förberedelseskedet av den nya strategin funderade vi över om vi kunde bygga något nytt på dessa datalager”, beskriver Bruun.

Bruun lyfter fram ett exempel på artificiell intelligens: ”Vi måste allt mer kunna utnyttja artificiell intelligens i statistikproduktionen. Det hjälper oss också att möta kraven på att snabbare få data i en användbar form.” 

Till framtidsbilden hör också en utvidgning av samarbete som allt mer sträcker sig över organisationsgränserna. ”I framtiden kommer vi att verka mer tillsammans med andra, särskilt tillsammans med informationsintensiva organisationer. Därtill kommer våra samarbetspartner att vara olika tjänsteleverantörer som framställer tjänster utgående från vår information.”

En presentation av Marjo Bruun

Dela