Uutisia 24.9.2018

Millaiset arvot ovat suomalaisille tärkeitä?

Arvot ja mielipiteet Suomessa -tutkimus on juuri käynnistynyt. Tutkimuksessa kysytään Suomessa asuvien mielipiteitä esimerkiksi hyvinvoinnista, sosiaalista suhteista ja tuloerojen oikeudenmukaisuudesta. Haastatteluaineiston kerää Tilastokeskus, ja haastattelut tehdään syys-tammikuun aikana.  

Tutkimus on osa laajaa kansainvälistä tutkimushanketta (European Social Survey, ESS), jossa on mukana lähes 30 maata.

– Kansainvälisyys tekee tutkimuksesta ainutlaatuisen, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Henna Attila.

– Tutkimus toteutetaan useimmissa Euroopan maissa, jol­loin saadaan arvokasta vertailutietoa eri maissa elävien ihmisten mielipiteistä ja niiden eroista, toteaa yliaktuaari Johanna Koivula.  

Osallistumalla voit vaikuttaa

Arvot ja mielipiteet Suomessa -tutkimuksen avulla kansalaiset saavat mahdollisuuden kertoa mielipiteensä yhteiskunnasta ja siinä tapahtuvista muutoksista. Tietoja hyödyntävät esimerkiksi tutkijat, päätöksentekijät ja kansalaisjärjestöt.

Suomesta tutkimukseen on valittu tilastollisin perustein 3 400 vähintään 15-vuotiasta henkilöä. Jokainen haastateltava edustaa vastauksillaan noin 1 300:aa suomalaista.

– Jos saat kutsun haastatteluun, osallistumalla varmistat, että asuinalueesi ja ikäistesi ihmisten mielipiteet tulevat kuulluksi, muistuttaa yliaktuaari Juhani Saari Tilastokeskuksesta.

Tutkimus tehdään nyt yhdeksättä kertaa, ja se toteutetaan kuten aiemminkin Suomessa Tilastokeskuksen ja Turun yliopiston yhteistyönä. Tutkimuksen rahoittaa Suomen Akatemia.

Haastatteluaineiston tiedonkeruusta vastaavat Tilastokeskuksen omat, ympäri Suomea asuvat haastattelijat. He lähettävät aina tutkimuksesta kertovan kirjeen ennen kuin ottavat yhteyttä. Kerätyt tiedot julkaistaan tilastoina, joista ei voi tunnistaa yksittäisen vastaajan tietoja.

Tutkimuksen tiedot julkaistaan loppuvuodesta 2019.

Lisätietoja: yliaktuaari Henna Attila p. 029 551 3378, yliaktuaari Johanna Koivula p. 029 551 3571, yliaktuaari Juhani Saari p. 029 551 3575, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Arvot ja mielipiteet Suomessa -tutkimuksen verkkosivut

Jaa