Nyheter 28.2.2019

Nationalräkenskaperna revideras: en snabbare och enhetligare publicering

Statistikcentralens publicering av nationalräkenskapernas årsstatistik blir snabbare. Från detta år framåt uppdateras de preliminära årsuppgifterna redan i samband med kvartalsuppgifterna.

Den första snabbare preliminära årsstatistiken publiceras 20.6.2019, medan vi tidigare har publicerat de preliminära årsuppgifterna i juli.

Revideringen ändrar de preliminära årsuppgifternas exakthetsnivåer. Detta syns i fråga om näringsgrenar, transaktioner som ingår i sektorräkenskaper, investeringar, konsumtion samt löner och sysselsättningsuppgifter. ”Datainnehållet i den preliminära årstatistiken är på en grövre nivå än de uppgifter som publiceras senare, eftersom nödvändiga källuppgifter för att beräkna mer detaljerade uppgifter ännu inte finns att tillgå”, konstaterar utvecklingschef Tuomas Rothovius.

Vid revideringen förenhetligas också tidtabellerna för publicering och uppdatering av nationalräkenskaperna och betalningsbalansen.

”Med hjälp av revideringen tillmötesgår vi användarnas önskemål. Ändringen säkerställer att användarna får allt mer högklassig och enhetlig information om de olika delområdena av nationalräkenskaperna”, säger Rothovius.

I samband med revideringen görs strukturen för nationalräkenskapernas avgiftsfria StatFin-databastabeller klarare och tabellernas klassificeringar förenhetligas. I fortsättningen är det allt lättare att ur tabellerna plocka ut uppgifter om helheter som beskriver nationalräkenskaperna.

Förfrågningar: utvecklingschef Tuomas Rothovius tfn 029 551 3360, överaktuarie Mirjami Rajala tfn 029 551 3540

Nationalräkenskapernas sidor

Nationalräkenskapernas temasidor (på finska)

Dela