Nyheter 19.8.2019

Nordiskt statistikermöte samlar framstående talare – Tarja Halonen, Siim Sikkut och Esa Mäkinen

Till det nordiska statistikermötet Nordic Statistical Meeting (NSM2019), som anordnas av Statistikcentralen, är nästan 400 proffs inom statistikbranschen anmälda. Antalet är större än någonsin tidigare. Det nordiska statistikermötet har ordnats fr.o.m. år 1927.

Förutom från de nordiska länderna kommer deltagare åtminstone från Italien, Japan, Grekland och Estland. Också föreläsarna är stenhårda proffs som kommer från flera olika statistikmyndigheter.

NSM startar måndagen den 26 augusti med kortkurser, där deltagarna kan bekanta sig med bl.a. maskininlärning och videokommunikation. På tisdagen står många intressanta föreläsningar på programmet.

Ordföranden för programkommittén Faiz Alsuhail lyfter fram paneldiskussionen Data, Statistical Literacy and Facts med Esa Mäkinen, datajournalist vid Helsingin Sanomat och författare, Kimmo Vehkalahti, docent i statistik vid Helsingfors universitet och Tuuli Kaskinen, mångsidigt verksam inom samhällelig påverkan, från tankesmedjan Demos i Helsingfors.

Diskussionen förs i en intressant samhällelig situation enligt Alsuhail. Teknologiföretaget IBM har uppskattat att 90 procent av dagens data har genererats under de två senaste åren och farten bara accelererar.

Samtidigt finns det en mängd falska nyheter i omlopp i världen. Enligt Eurobarometern uppgav drygt en tredjedel av alla européer år 2018 att man stött på falska nyheter dagligen.

”Ur denna synvinkel kommer det att vara intressant att höra hur Mäkinen, Vehkalahti och Kaskinen behandlar ett ämne som berör oss alla”, beskriver Alsuhail.

Experter från fem länder samtidigt på schemat

Tisdagens program fortsätter med parallella evenemang, där vi får höra tre till fyra föredrag under varje evenemang. Deltagarna i konferensen kan välja de evenemang de önskar delta i.

”Föredraget New comparative data on migrants and their integration in the Nordic Countries, som analyserar invandring, har utarbetats av statistikexperter från fem olika länder och är helt säkert aktuellt”, säger Alsuhail.

NSM-konferensen fortsätter på onsdagen med ett keynote-anförande som hålls av Siim Sikkut, datadirektör i Estland. Sikkut har bl.a. blivit känd för Estlands e-medborgarskapsprogram och hans
anförande berör just digitaliseringen av den offentliga sektorn.

Enligt Alsuhail lämnar elektroniska offentliga tjänster ett digitalt fotspår och skapar därmed data. Samtidigt ändrar digitaliseringen av den offentliga sektorn medborgarnas förväntningar på offentliga tjänster.

”Sikkut är känd som en god talare som kan berätta om förändringen på ett levande sätt och synliggöra morgondagen”, berömmer Alsuhail.

Konferensen kulminerar i president Tarja Halonens keynote-anförande. Halonen har blivit känd som en förespråkare för jämställdhet, hållbar utveckling och miljövänlighet. Hennes anförande har rubriken Measuring sustainable development.

Enligt Alsuhail är Halonens anförande en viktig del i dialogen mellan statistikmyndigheterna och informationsanvändarna. FN:s indikatorer för hållbar utveckling hjälper oss att följa uppfyllandet av målen i Agenda 2030 som FN:s medlemsländer kommit överens om. Med handlingsprogrammet strävar man bl.a. efter att utplåna fattigdomen i världen.

NSM-konferensen hålls i slutet av augusti 26–28.8. på Marina Congress Center på Skatudden i Helsingfors. Anmälan till konferensen är nu stängd, men du kommer in i rätt stämning genom att följa NSM2019Helsinki-kontot på Twitter. På konferensen används hashtag #NSM2019Helsinki.

Media är välkommen att följa diskussionerna och föreläsningarna under evenemanget. Du kan bekanta dig med konferensprogrammet på adressen nsm2019.fi. Mera information för media och anmälningar: Faiz Alsuhail, förnamn.efternamn@stat.fi, tfn 029 551 2921

 

Dela