Nyheter 22.11.2016

Ny information om de nordiska ländernas export av tjänster och produkter

De nordiska statistikmyndigheterna och OECD har gett ut en gemensam rapport som behandlar de nordiska ländernas export av tjänster och produkter samt företagen bakom dem. Enligt en ny utredning har utlandsägda företag en stor betydelse när det gäller de nordiska ländernas utrikeshandel.

I den gemensamma rapporten har man också granskat små och medelstora företags betydelse för ländernas export, både när det gäller företag som hör och inte hör till koncerner. För första gången granskas också born global-företag, dvs. nystartade företag som från dag ett siktar på en internationell marknad.

Rapporten i sin helhet på engelska:  
Services and Goods Exports from the Nordics: Strongholds and profiles of exporting enterprises (pdf)

Förfrågningar: överaktuarie Henri Luomaranta tfn 029 551 3595, överaktuarie Lauri Saarinen tfn 029 551 3428

Dela