Nyheter 2.10.2019

Över hälften av kulturella byggnader är museer och konstgallerier 

Enligt Statistikcentralens byggnads- och bostadsbestånd hörde i slutet av år 2018 drygt 2 000 av Finlands byggnadsbestånd till kulturella byggnader. Omkring 85 procent av hela byggnadsbeståndet (över 1,5 miljoner byggnader) var bostadsbyggnader, medan andelen kulturella byggnader bara var drygt 1,3 promille. Till kulturella byggnader räknas teater-, opera-, konsert- och kongresshus, biografer, bibliotek, arkiv, museer, konstgallerier och utställningshallar. 

Över hälften av de kulturella byggnaderna var museer och konstgallerier. Deras andel har stigit med nästan fem procentenheter sedan år 1997, medan andelen bibliotek och arkiv har sjunkit med nästan åtta procentenheter. Deras antal har också sjunkit. Antalet utställningshallar har ökat från 121 till 187, dvs. med nästan 55 procent. 

Det totala antalet kulturella byggnader har ökat med 235, dvs. med nästan 13 procent sedan år 1997. År 2018 var antalet kulturella byggnader i Nyland 296, dvs. 14,4 procent av hela landets kulturella byggnader, medan andelen år 1997 var 13,6 procent. Näst flest kulturella byggnader hade Egentliga Finland: 251 år 2018. 

Under 1980-talet byggdes många kulturella byggnader 

Av de kulturella byggnaderna är drygt en fjärdedel minst hundra år gamla, dvs. de är byggda före 1920-talet. Senare har kulturella byggnader byggts särskilt under 1980-talet. Från det decenniet härstammar 339 kulturella byggnader, dvs. drygt 16 procent av alla kulturella byggnader. Av biblioteks- och arkivbyggnaderna är nästan en fjärdedel från 1980-talet. 

Den kulturstatistiska tabelltjänsten har uppdaterats

Statistikcentralens kulturstatistiska tabelltjänst har kompletterats med nya uppdateringar. Tabellerna i tjänsten uppdateras fyra gånger om året och i samband med det publiceras analysartiklar. Tabellerna finns på finska och engelska, artiklarna på finska. 


Kulturstatistikens tabelltjänst
Tabell 2.9. Byggnader i Finland efter användningssyfte, läge och byggnadsår 31.12.2018 
Tabell 9.5. Kulturella byggnader enligt syfte, landskap och byggnadsår 31.12.2018 
Kulturstatistikens ingångssida


Mera information: Jukka Ekholm 029 551 3370, Kaisa Weckström 029 551 2348, förnamn.efternamn@stat.fi 
 

Dela