Nyheter 28.9.2020

Översikt över coronasituationen: Experimentell statistik om coronastöd på kommande

I den här lägesöversikten sammanställer vi färska statistikuppgifter om coronasituationen och uppgifter om publiceringstidpunkterna för statistik som utkommer följande vecka. Publiceringen av snabbare veckostatistik fortsätter tills vidare. Också Statistikcentralens översikt över coronasituationen utkommer tills vidare.

Ett urval av ny statistik och nya artiklar som beskriver coronasituationens inverkan

•    Lägesbilden av ekonomin uppdateras: Den offentliga ekonomins hållbarhet hårt ansatt (25.9.2020)  (på finska)
•    Hushållens finansiella nettotillgångar ökade kraftigt under andra kvartalet 2020 (25.9.2020)
•    Snabbestimat över konkursstatistiken: totalt 32 konkurser under vecka 38 (siffrorna i databasen har uppdaterats 25.9.2020)
•    Antalet döda per vecka, fram till vecka 37 (siffrorna i databasen har uppdaterats 24.9.2020)
•    Snabbestimat för detaljhandeln: omsättningen ökade i augusti med 5,1 procent från året innan (24.9.2020)
•    Producentpriserna för industrin sjönk med 4,1 procent från augusti året innan (24.9.2020)
•    Finländska turisters övernattningar minskade med 7 procent i augusti 2020 (24.9.2020)
•    Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 4,6 procent i augusti från året innan (23.9.2020)
•    Passagerarantalet på Finlands flygplatser minskade med 86 procent i augusti 2020 (24.9.2020)
•    Tiden utvisar om sysselsättningen sjönk till en ny nivå – corona orsakar utmaningar också i säsongrensningen, bloggar Olga Kambur och Minna Wallenius (22.9.2020) (på finska)
•    Kubikvolymen för beviljade bygglov fortsatte att minska (22.9.2020)
•    Sysselsättningen minskade och arbetslösheten ökade i augusti jämfört med året innan (22.9.2020)
•    Hushållens sparkvot ökande under andra kvartalet (18.9.2020)
•    Utrikeshandeln minskade markant under andra kvartalet 2020 (18.9.2020)
•    Lokaliseringsdata med mobiltelefon – coronavåren syns i våra testningar, säger Pasi Piela i sin blogg (18.9.2020) (på finska)

Kommande statistik som beskriver coronasituationen

28.9.2020   Konsumenternas förtroende 2020, september
29.9.2020   Aktiebostadspriser 2020, augusti  
29.9.2020   Experimentell statistik över coronastöd 2020, 2:a kvartalet
30.9.2020   Omsättningsestimat för storföretag 2020, augusti
1.10.2020   Antalet döda, snabbestimat till vecka 38
2.10.2020   Konkurser, snabbestimat till vecka 39 

Så här hittar du statistikuppgifter om coronasituationen

Vi sammanställer statistik som beskriver coronasituationen på Statistikcentralens coronawebbsidor. Också Eurostats Covid-19-samlingssida har en mängd information och data som beskriver situationen på EU-nivå. Länkar till den senaste veckovisa statistiken över antalet konkurser och döda finns på sidan om coronas effekter. Nyheter om aktuell statistik finns under nyhetsavsnittet på våra webbsidor. 

Statistikcentralens forskartjänst fortsätter samarbetet med Helsinki GSE. Lägesrummets rapporter finns på Helsinki GSE:s webbplats.

Statistikbiblioteket är tills vidare stängt för besökare. Utlåningstjänsten fungerar enligt överenskommelse. 

Statistikcentralens statistik och tjänster finns på webbplatsen www.stat.fi. Informationstjänsten hjälper dig att hitta statistikuppgifter per telefon 029 55 2220 eller per e-post info@stat.fi. Du kan också fråga oss om statistik på webblanketten Fråga om statistik.

Dela