Nyheter 21.12.2020

Översikt över coronasituationen: Översikten över den ekonomiska situationen reviderades när det gäller den offentliga ekonomin samt finans- och sektorräkenskaperna

I den här nyheten sammanställer vi ny statistik och bakgrundstexter om coronasituationen. Uppgifterna om den offentliga ekonomin samt finans- och sektorräkenskaperna i översikten över den ekonomiska situationen uppdaterades 18.12.2020. Bekanta dig med översikten över den ekonomiska situationen (översikten är på finska).

Den ekonomiska återhämtningen och den sociala situationen i de europeiska länderna kan i fortsättningen följas i Recovery Dashboard som publiceras av Eurostat.  Med hjälp av olika indikatorer presenteras i tjänsten i visuell form hur EU-länderna har återhämtat sig från coronakrisen. En uppsättning mätare gör det lätt att jämföra den ekonomiska och sociala situationen i olika länder. Tjänsten finns på adressen: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/recovery-dashboard/

Ny statistik med anknytning till coronasituationen

Kaisa Weckströms artikel: Coronaviruset gjorde det tufft för kultur- och underhållningsverksamheten (18.12.2020) (på finska)
Hushållens sparkvot minskade under tredje kvartalet (18.12.2020)
Bytesbalansen visade ett överskott under tredje kvartalet, nettoställningen mot utlandet försvagades (18.12.2020)
Exporten återhämtade sig inte under tredje kvartalet 2020 (18.12.2020)
Hushållens finansiella nettotillgångar ökade under tredje kvartalet 2020 (18.12.2020)
De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar ökade under tredje kvartalet 2020 (18.12.2020)
De offentliga samfundens finansiella ställning försvagades med 2,9 miljarder euro (18.12.2020)
De offentliga samfundens skuld sjönk med 4,7 miljarder euro (18.12.2020)
Enligt det experimentella snabbestimatet sjönk produktionen i november med 0,9 procent från föregående månad (18.12.2020)
Antalet konkurser minskade med 16,8 procent under januari-november jämfört med året innan (16.12.2020)
Ossi Nurmi bloggar: Inkvarteringsbranschen beroende av fritidsresandet i hemlandet – utanför de stora städerna (15.12.2020) (på finska)  
Omsättningen inom industrin minskade i oktober med 4,0 procent (15.12.2020)
Byggföretagens omsättning minskade något i oktober (15.12.2020)
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i oktober från året innan, en ökning från föregående månad (15.12.2020)
I oktober ökade omsättningen inom detaljhandeln kraftigt, partihandeln fortfarande nedåtgående (14.12.2020)
Lönesumman minskade under augusti-oktober med 0,3 procent från året innan (14.12.2020)
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna minskade i oktober (14.12.2020)
Inflationen i november 0,2 procent (14.12.2020)
Bytesbalansen visade ett överskott i oktober (11.12.2020)
Industriproduktionen ökade i oktober från föregående månad men sjönk från året innan (10.12.2020)
Industrins orderingång sjönk i oktober med 1,5 procent från året innan (10.12.2020)
Miia Huomo och Hanna Sutela bloggar: Att beakta Corona-anvisningarna har minskat under hösten – högutbildade kvinnor följer bäst anvisningarna (8.12.2020) (på finska)
Juho Kevas artikel: Av arbetstagarna inom kritiska yrken är 67 procent kvinnor. (på finska)

Kommande statistik som beskriver coronasituationen:

  • 22.12.2020 Arbetskraftsundersökning, november
  • 22.12.2020 Förhandsuppgifter om befolkningen, november
  • 22.12.2020 Byggnads- och bostadsproduktion, oktober
  • 22.12.2020 Omsättning inom handeln, november
  • 23.12.2020 Producentprisindex, november
  • 23.12.2020 Inkvarteringsstatistik, november
  • 28.12.2020 Konsumenternas förtroende, december

Så här hittar du statistikuppgifter om coronasituationen

Vi sammanställer statistik som beskriver coronasituationen på Statistikcentralens coronawebbsidor. Också Eurostats Covid-19-samlingssida har en mängd information och data som beskriver situationen på EU-nivå. Länkar till den senaste veckovisa statistiken över antalet döda finns på sidan om coronas effekter. Nyheter om aktuell statistik finns under nyhetsavsnittet på våra webbsidor. 

Statistikcentralens forskartjänst fortsätter samarbetet med Helsinki GSE. Lägesrummets rapporter finns på Helsinki GSE:s webbplats.

Statistikbiblioteket är tills vidare stängt för besökare. Utlåningstjänsten fungerar enligt överenskommelse. 

Statistikcentralens statistik och tjänster finns på webbplatsen www.stat.fi. Informationstjänsten hjälper dig att hitta statistikuppgifter per telefon 029 55 2220 eller per e-post info@stat.fi. Du kan också fråga oss om statistik på webblanketten Fråga om statistik.

Förfrågningar: Överdirektör Ville Vertanen, tfn 029 551 3243

Dela