Nyheter 14.9.2020

Översikt över coronasituationen: Under senare hälften av september utges ny preliminär statistik över ekonomin 

I den här lägesöversikten sammanställer vi färska statistikuppgifter som beskriver coronasituationen och publiceringstidpunkterna för statistik som utkommer följande vecka. Statistikcentralen fortsätter tills vidare att publicera snabbare veckostatistik. 

Ett urval av ny statistik och nya artiklar som beskriver coronasituationens inverkan

Kommande statistik som beskriver coronasituationen

17.9.2020 Antal döda per vecka, snabbestimat
18.9.2020 Antal konkurser per vecka, snabbestimat
18.9.2020 Snabbestimat för hela ekonomin 
22.9.2020 Arbetskraftsundersökning, juli
28.9.2020 Snabbestimat över ekonomin baserat på långtradartrafikens volym
28.9.2020 Konsumenternas förtroende, september
29.9.2020 Delårsstatistik över företagsstöd 

Lägesbilden för ekonomin uppdateras

Vi uppdaterar översikten över den ekonomiska situationen som vi publicerade i slutet av augusti med de senaste uppgifterna 25.9. Bekanta dig med lägesbilden (på finska). 

Så här hittar du statistikuppgifter om coronasituationen

Vi sammanställer statistik som beskriver coronasituationen på Statistikcentralens coronawebbsidor. Också Eurostats Covid-19-samlingssida har en mängd information och data som beskriver situationen på EU-nivå. Länkar till den senaste veckovisa statistiken över antalet konkurser och döda finns på sidan om coronas effekter. Nyheter om aktuell statistik finns under nyhetsavsnittet på våra webbsidor. 
Statistikcentralens forskartjänst fortsätter samarbetet med Helsinki GSE. Lägesrummets rapporter finns på Helsinki GSE:s webbplats.

Statistikbiblioteket är tills vidare stängt för besökare. Utlåningstjänsten fungerar enligt överenskommelse. 

Statistikcentralens statistik och tjänster finns på webbplatsen www.stat.fi. Informationstjänsten hjälper dig att hitta statistikuppgifter per telefon 029 55 2220 eller per e-post info@stat.fi. Du kan också fråga oss om statistik på webblanketten Fråga om statistik.

Dela