Uutisia 17.9.2018

Päätoimialat kasvoivat lähes samaan tahtiin

 

Tilastokeskuksen tuoreimpien suhdannetietojen valossa liikevaihto kasvoi kaikilla päätoimialoilla vuoden 2018 toisella neljänneksellä. Kaikki päätoimialat kasvoivat liki samaan tahtiin.

Palvelualojen liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa yhteensä 5,7 prosenttia. Ripeintä kehitys oli hallinto- ja tukipalvelutoiminnan (+9,3 %) toimialalla sekä ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa (+7,6 %). Palvelualan yrityksistä alle 50 henkeä työllistävät yritykset kasvattivat liikevaihtoaan eniten, noin kuusi prosenttia. Henkilöstöltään tätä suurempien palvelualojen yritysten liikevaihto ylsi noin neljän prosentin kasvuvauhtiin.

Rakennusalan liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä yhtä paljon kuin palvelualojen liikevaihto. Ripeimmin kasvoivat pienet alle kymmenen henkeä työllistävät yritykset. Niiden liikevaihto kohosi noin 13 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä. Rakentamisen toimialoista voimakkaimmin kasvoi talonrakentaminen, jossa liikevaihtoa kertyi 12 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto kasvoi 5,5 prosenttia, kun taas maa- ja vesirakentamisen liikevaihto väheni 6,5 prosenttia.

Teollisuuden liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden huhti-kesäkuussa 5,6 prosenttia vuoden takaisesta. Runsas kolme neljäsosaa liikevaihdon kasvusta tuli suurilta, vähintään 250 henkeä työllistäviltä teollisuusyrityksiltä. Kasvu oli voimakkainta kemianteollisuudessa (+7,5 %), metsäteollisuudessa (+7,3 %) ja metalliteollisuudessa (+5,1 %). Teollisuusyritysten kotimaan myynti kasvoi 2,9 prosenttia ja vientiliikevaihto 7,5 prosenttia vuoden takaisesta.

Kaupan alan yritysten liikevaihto kasvoi 5,2 prosenttia toisella vuosineljänneksellä. Vuosi sitten vastaavaan aikaan kaupan alan yritysten liikevaihto ylsi 2,4 prosentin kasvulukemiin. Eniten kasvoi autokauppa, 7,3 prosenttia, tukkukaupan yltäessä 5,9 prosentin kasvuun. Vähittäiskaupan liikevaihto kohosi vastaavasti 2,9 prosenttia vuoden takaisesta. Ennakkotietojen mukaan kaupan yritysten liikevaihto kasvoi heinäkuussa 6,7 prosenttia.

Päätoimialojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksoilla II/2018 ja II/2017, % (TOL 2008)

Kasvukatsauksesta tarkempaa tietoa suhdannekehityksestä

Edellä esitetyt tiedot ovat otteita eri toimialojen liikevaihtokuvaajista. Liikevaihtokuvaajat ovat indeksejä, jotka kuvaavat kuukausitasolla yritysten toiminnan kehitystä. Liikevaihtoindeksejä julkaistaan teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja muiden palvelujen toimialoista.

Kasvukatsauksen tiedot sisältyvät Tilastokeskuksen Toimialoittaiseen yritystietopalveluun. Kasvukatsaus syventää ja tarkentaa suhdannekehityksen tarkastelua jakamalla liikevaihdon ja palkkasumman kehityksen eri luokkiin. Luokkia ovat kasvu ja supistuminen, ikä, koko ja kansainvälisyys. Kasvukatsauksia on mahdollista tilata teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palvelujen eri toimialoilta.

Lisätietoja liikevaihtokuvaajista:

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja, Maija Sappinen 029 551 3348
Rakentamisen liikevaihtokuvaaja, Liina Arhosalo 029 551 3612
Kaupan liikevaihtokuvaaja, Seija Karttunen 029 551 2741
Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Aki Niskanen 029 551 2657

Lisätietoa Toimialoittaisesta yritystietopalvelusta: Mira Kuussaari 029 551 3538,
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

 

Jaa