Nyheter 6.2.2018

Respons förbättrar blanketterna

Under detta år samlar vi in företagens synpunkter på besvarandet av våra datainsamlingar. Statistikcentralen genomför årligen 80 datainsamlingar som gäller företag och sammanslutningar, vilket innebär 150 000 svar. Största delen av uppgifterna samlas in med webblanketter.

– I datainsamlingarna som riktas till företag ombeds svarspersonerna uppskatta den tid som gått åt till att svara samt att bedöma erfarenheterna av att svara på enkäterna, t.ex. hur lätt det gick att fylla i blanketten, berättar överaktuarie Anna Niemelä.

– Eftersom det är obligatoriskt att besvara datainsamlingar som gäller företag är vår målsättning att göra deltagandet så smidig som möjligt. För att utveckla webblanketternas användbarhet är uppgiftslämnarnas erfarenheter väsentliga. Därför hoppas vi att så många som möjligt av dem som deltar i datainsamlingarna också besvarar vår förfrågan om synpunkter, säger Niemelä. 

Tidigare resultat har redan beaktats vid utvecklingen av blanketterna. – På basis av tidigare respons har bl.a. blankettanvisningarna förbättrats. Uppgiftslämnarna har länge önskat en möjlighet att kunna skriva ut blanketter och det kommer snart att bli möjligt.

Förfrågningar: överaktuarie Anna Niemelä 029 551 3047

Dela