Nyheter 10.8.2018

Så här känner du igen ett bluffmeddelande

Bluffmeddelanden cirkulerar i Statistikcentralens namn. I dem erbjuds en telefon som pris mot en liten avgift. Statistikcentralen är inte avsändare till de här meddelandena. Skillnaden mellan ett äkta meddelande och ett bluffmeddelande är att man på ett eller annat sätt ber om pengar i bluffmeddelandet. Statistikcentralen ber aldrig sina kunder om pengar eller kontouppgifter i samband med enkäter.

Statistikcentralen lottar årligen ut olika priser bland dem som svarat på de frivilliga datainsamlingarna. Målet är att på ett kostnadseffektivt sätt förbättra svarsgraden för datainsamlingen och därigenom kvaliteten på statistiken. Motsvarande praxis finns också i andra europeiska statistikbyråer. För att få priset behöver kunden emellertid aldrig betala någon avgift eller ge uppgifter som gäller betalningen.

Förfrågningar: Förvaltningsdirektör Pasi Henriksson, tfn 029 551 2249 och utvecklingschef Jukka Oikarinen, tfn 029 551 2969

Dela