Uutisia 12.11.2019

Siirtymät työmarkkina-asemasta toiseen vähenivät kolmannella vuosineljänneksellä

Vuoden 2019 toisen ja kolmannen neljänneksen välillä työvoiman ulkopuolelta tai työttömyydestä siirtyi työllisiksi yhteensä noin 11 000 henkilöä vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Tilastokeskuksen uusi kokeellinen tilasto kuvaa siirtymiä työmarkkina-asemasta toiseen sekä työpaikkojen välillä.

Jaa