Nyheter 9.1.2018

Statistikcentralen fortsätter som kanal för statsrådets statistiska informationstjänst

Den statistiska informationstjänsten för statsrådets kansli fortsätter år 2018 efter att ha varit ett pilotprojekt år 2017. Tjänsten, som används av statsrådets kansli, ministerierna, republikens president och justitiekanslerämbetet, genomförs vid Statistikcentralen.

”Direktlinjen från statsrådets Senaattori-tjänst till statistikinformationen, som tjänsten gör tillgänglig, ökar för sin del användningen och effektiviteten av uppgifterna”, säger direktören för Statistikcentralens informationstjänst Hannele Orjala. ”Verksamhetsmodellen för tjänsten stöder också en ny form av samarbete och arbetsfördelning i statsrådets informationstjänst.”

Outi Örn, chef för enheten för informationsstöd och publikationer vid statsrådets kansli, ger en bakgrund till samarbetet. ”Vi förde samman olika ministeriers experter på användning av statistik för att fundera över behovet av statistisk information vid statsrådet. En av utmaningarna konstaterades vara att en tjänsteman som mer sällan behöver statistik inte alltid vet hurdan statistisk information det finns att få. Därför började vi ta fram idéer om ett försök tillsammans med Statistikcentralens informationstjänst, där förfrågningar och informationssökningar skulle gå direkt från tjänstemännen till Statistikcentralen. Gensvaret har varit enbart positivt och utgående från de goda erfarenheterna ville vi att samarbetet skulle fortsätta också efter försöket.

Ulla Rosenström, ledande specialsakkunnig vid regeringens strategisekretariat som verkar vid statsrådets kansli, använder ofta statistik i sitt arbete: ”För mig är den här tjänsten ytterst nyttig då det inte är lätt att hitta statistiken och jag inte har tid att själv sätta mig in i sökandet av statistiken eller en klar källa saknas. Statistikcentralens tjänst är ypperlig för att gräva fram sådan information”.

Förfrågningar: Hannele Orjala, direktör för informationstjänst, tfn 029 551 3582, Sari Palén, chef för informationstjänst, tfn 029 551 2276

Dela