Nyheter 19.10.2018

Statistikolympiaden för unga arrangeras igen – finländsk framgång i förra tävlingen

Statistikolympiaden arrangeras nu för andra gången. Anmälan till tävlingen börjar dagen före den europeiska statistikdagen, dvs. 19.10.2018.  Syftet med tävlingen är att väcka nyfikenhet för statistisk information hos eleverna och utmana dem att tillämpa sitt statistiska kunnande i praktiken. I och med tävlingen får lärarna också tillgång till nya undervisningsverktyg. 

Tävlingen har två kategorier: högstadier samt gymnasier och yrkesläroanstalter.

De nationella vinnarna tävlar i den europeiska finalen

Den finländska tävlingen i statistikolympiaden är en del av den europeiska statistiktävlingen som arrangeras av den europeiska statistikbyrån Eurostat och Spaniens statistikbyrå. I Spanien har man framgångsrikt arrangerat statistikolympiader redan i flera år. Arrangör i Finland är Statistikcentralen. I fjol deltog över 350 elever från Finland och över 11 000 elever från olika håll i Europa.

Den här gången deltar 15 europeiska länder i tävlingen. Vinnarna i de nationella tävlingarna går vidare till den europeiska finalen, till vilken eleverna gör en två minuter lång video med temat statistiska begrepp. I den föregående tävlingen tog finländska unga från Pakilan yläkoulu och Olarin lukio hem segern i båda kategorierna i den europeiska finalen.

Vinnarna i den europeiska finalen belönas med presentkort samt med en resa till prisutdelningen. Sommaren 2018 reste finländska unga till Q2018-statistikkonferensen (European Conference on Quality in Official Statistics) i Polen. Prisresan sommaren 2019 är ännu en överraskning. 

Mångsidiga uppgifter gör statistiken bekant för eleverna

Den tvådelade nationella tävlingen startar i januari. Eleverna kan delta ensamma eller i lag på 2–3 personer. Läraren anmäler eleverna till tävlingen och övervakar elevernas arbete. Alla tävlingsuppgifter utförs på dator och därför är det enkelt att delta från den egna skolan.

I det första skedet finns flervalsfrågor som testar grundkunskaper i statistik, tolkning av statistik och informationssökning. De som går vidare genomför en liten statistikundersökning på basis av det material som de får.

Vinnarna i den nationella tävlingen tillkännages 29.3.2019 och de får ta emot penning- och sakpris under festgalan.

Tävlingens olika skeden

  1. Läraren anmäler elevgrupperna till tävlingen på Statistikcentralens webbplats senast 31.2019. Anmäl dig nu! (http://tilastokeskus.fi/tup/tilasto-olympialaiset/osallistuminen_sv.html)
  2. Den tvådelade nationella tävlingen 14.1–19.3.2019.
  3. Vinnarna i Finland tillkännages 29.2019.
  4. Prisgalan i den nationella tävlingen i Jyväskylä under LUMA-dagarna 5–7.6.2019.
  5. Den europeiska finalen 1.4–6.2019.
  6. Vinnarna i den europeiska finalen offentliggörs 5.2019.
  7. Prisresan i den europeiska tävlingen och tidpunkten för resan meddelas senare.

Mera information:
På Statistikcentralens webbplats: http://www.stat.fi/tup/tilasto-olympialaiset/index_sv.html

Förfrågningar:
Tävlingskoordinator Jasmin Mäki, kontaktperson för läroanstalterna Jaana Kesti, tfn 029 551 2267, e-post: förnamn.efternamn@stat.fi

Dela