Uutisia 12.2.2019

Suomen kestävän kehityksen YK-indikaattorit koottu uuteen sivustoon

Tilastokeskus on julkaissut kaikille avoimen Kestävän kehityksen YK-indikaattorit -sivuston, jossa voi seurata YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista Suomessa. Indikaattoreita on mahdollista tarkastella tietokantataulukoiden ja -kuvioiden avulla. Sivusto on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

”Tietokannan kautta kotimaiset ja kansainväliset käyttäjät pääsevät tutustumaan Suomea koskeviin indikaattoritietoihin ja niitä koskevaan metatietoon”, sanoo Tilastokeskuksen kehittämispäällikkö Ari Tyrkkö.

YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 2015 kestävän kehityksen toimintaohjelman ja tavoitteet vuosille 2016–2030. Agenda 2030 sisältää runsaat 240 globaalia indikaattoria kestävän kehityksen seuraamiseksi maailman laajuisesti. Suomessa Tilastokeskus vastaa indikaattoritietojen keruusta, päivittämisestä ja julkaisusta. Tilastokeskus myös toimittaa kansainvälisille järjestöille Suomea koskevat seurantatiedot.

Indikaattorit kerätty laajan yhteistyöverkoston avulla

Tilastokeskus toteutti vuonna 2018 valtioneuvoston kanslian rahoituksella hankkeen, jossa selvitettiin ja koottiin Suomen globaalit kestävän kehityksen YK-indikaattorit. Työn tueksi luotiin verkosto niistä kansallisista toimijoista, joiden tiedoilla voidaan tuottaa mahdollisimman suuri osa indikaattoreista.

”Kaikille globaaleille indikaattoreille ei ole vielä tällä hetkellä tarjolla dataa kansallisista tai kansainvälisistä lähteistä. Tilastokeskus jatkaa tietojen täydentämistä tutkimalla uusia datalähteitä ja etsimällä mahdollisia korvaavia indikaattoreita. Tietolähteiden täydentämiseksi tehdään myös kansainvälistä kehittämistyötä”, sanoo Ari Tyrkkö.

Kestävän kehityksen indikaattoreiden tuottajaverkostossa on mukana 11 organisaatiota. Vuosittain päivitettävää indikaattoritietoa tuottaa Tilastokeskuksen ohella Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, valtioneuvoston kanslia, opetushallitus, Maahanmuuttovirasto ja ulkoministeriö.

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Ari Tyrkkö (hankkeen projektipäällikkö), Tilastokeskus, puh. 029 551 3261;
tutkimuspäällikkö Jukka Hoffrén (projektisihteeri), Tilastokeskus, puh. 029 551 3351

Tutustu Kestävän kehityksen YK-indikaattorit -sivustoon

Jaa