Uutisia 28.9.2020

Suuri ulkoilututkimus käynnissä: miten suomalaisten luonnossa liikkuminen on muuttunut

Suomalaisten luonnossa liikkumisesta ja ulkoilun harrastamisesta kerätään parhaillaan tietoa laajalla valtakunnallisella kyselyllä. Sen avulla selvitetään esimerkiksi sitä, kuinka moni suomalaisista marjastaa, tarkkailee luontoa, kävelee puistoissa tai ulkoilee luonnossa. Kyselyssä huomioidaan ulkoilun harrastaminen eri vuodenaikoina.

Parhaillaan käynnissä on syyskauden tiedonkeruu. ”Syksyn tiedonkeruussa olemme erityisen kiinnostuneita ulkoilualueiden käytöstä ja merkityksestä koronaviruspandemian aikana”, kertoo tutkija Marjo Neuvonen Luonnonvarakeskuksesta.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ulkoilututkimus toteutetaan kymmenen vuoden välein. Ulkoilututkimus seuraa ulkoilun harrastamisessa tapahtuvia muutoksia sekä monia ulkoiluun liittyviä asioita ihmisten arjessa. Ulkoilututkimuksen tiedonkeruun toteuttaa Tilastokeskus.

Kysely toteutetaan vuosina 2019–2021. Kysely lähetetään satunnaisesti valituille 15–80-vuotiaille henkilöille eri puolille Suomea. Tiedonkeruu tehdään verkko- ja postikyselynä.

”Kaikki vastaukset ovat tärkeitä. Mahdollisimman monen otokseen osuneen osallistuminen varmistaa, että tutkimustulokset antavat kattavan ja oikean kuvan suomalaisten ulkoilutottumuksista”, sanoo yliaktuaari Johanna Koivula Tilastokeskuksesta.

Lisätietoja:
yliaktuaari Johanna Koivula p. 029 551 3571, yliaktuaari Markku Nieminen p. 029 551 2519, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi
Ulkoilututkimuksen verkkosivut

Jaa