Uutisia 11.6.2019

Tietoa Suomesta taskukoossa

Tilastokeskuksen tuore Suomi lukuina 2019 -julkaisu tiivistää taskukokoon keskeisimmät tilastoluvut Suomesta ja suomalaisista. Uudistunut Suomi-tiedon paketti sisältää tietokokonaisuuksia väestöstä, taloudesta sekä yhteiskunnasta ja ympäristöstä. 60-sivuisessa julkaisussa on muun muassa 64 taulukkoa, 40 tilastokuviota ja 24 infograafia.

Poimintoja taskutilaston tiedoista

 • Suomen väkiluku oli vuoden 2018 lopussa 5 517 919 henkilöä, naisia oli 2 794 629 ja miehiä 2 723 290.
 • 100 vuotta täyttäneitä oli 889: naisia oli 754 ja miehiä 135.
 • Vuonna 2018 suurin ikäryhmä oli 55–59-vuotiaat. Naisten suurin ikäryhmä oli 65–69-vuotiaat ja miesten suurin ikäryhmä 35–39-vuotiaat.
 • Vastasyntyneiden tyttöjen elinajanodote oli vuonna 2018 ennakkotietojen mukaan 84,3 ja poikien 78,9 vuotta.
 • Asuntokuntien keskikoko vuonna 2018 oli 1,99 henkilöä/asuntokunta.
 • Yksinasuvien osuus oli viime vuonna 44 prosenttia kaikista asuntokunnista. 90 vuotta täyttäneitä yksinasuvia oli 28 557.

 • Asuntovelallisilla asuntokunnilla oli asuntovelkaa keskimäärin 98 740 euroa asuntokuntaa kohti vuonna 2017. Ensiasunnon ostajan keski-ikä oli 28,7 vuotta.
 • Pienituloisten osuus koko väestöstä oli 12,1 prosenttia vuonna 2017.
 • Suomessa 95 prosenttia yrityksistä oli vuonna 2017 pieniä, alle 10 henkilöä työllistäviä.
 • 49 prosentilla eläkeläisistä oli omassa käytössään älypuhelin vuonna 2018.
 • 15–69-vuotiaat lukivat kirjoja 22 minuuttia ja käyttivät internetiä 222 minuuttia vuorokauden aikana vuonna 2017.

 • Yhdyskuntajätteistä hyödynnettiin 99 prosenttia vuonna 2017.
 • Uusiutuvan energian osuus oli 37 prosenttia kokonaisenergiasta vuoden 2018 ennakkotiedon mukaan.
 • Julkisyhteisön velan osuus suhteessa bruttokansantuotteeseen oli Suomessa 58,9 prosenttia vuonna 2018. Velan osuus oli vuodessa vähentynyt 2,4 prosenttiyksikköä. EU-maiden pienin velan osuus oli Virossa, 8,4 prosenttia, ja suurin Kreikassa, 181,1 prosenttia.

Suomi lukuina sisältää Tilastokeskuksen tietojen ohella muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Luonnonvarakeskuksen, Tullin, Kelan ja Eläketurvakeskuksen tuottamia tilastoja.

Taskutilastot ovat saatavana painettuina kolmella eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Julkaisu on tilattavissa Edita Publishing Oy:n asiakaspalvelusta 020 450 05 tai Editan verkkokirjakaupasta.

Taskutilastot löytyvät Tilastokeskuksen verkkosivuilta myös pdf-julkaisuna sekä verkkopalveluna.

Lisätietoja: Sirkku Hiltunen 029 551 6373

Jaa