Uutisia 1.9.2020

Tilastokeskuksen uusi organisaatio tähtää tilastotiedon entistä tehokkaampaan käyttöön

Tilastokeskuksen organisaatio on uudistunut 1.9.2020. Organisaatiouudistus on yksi askel Tilastokeskuksen uudistumisessa, jonka tärkeimpänä lähtökohtana ovat yhteiskunnan ja tiedon käyttäjien tarpeet.

”Haluamme tarjota tulevaisuudessakin luotettavaa tietoa yhteiskunnan käyttöön. Uudistamme toimintaamme niin, että pystymme tarjoamaan tietoa entistä nopeammin ajankohtaisista aiheista ja vastaamaan näin tiedon käyttäjien tarpeisiin”, kertoo Tilastokeskuksen pääjohtaja Marjo Bruun.

Yhteistyö tärkeässä roolissa

Tilastokeskuksen tulevaisuuden tärkeänä tavoitteena on lisätä yhteistyötä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa sekä mahdollistaa tiivis yhteistyö myös Tilastokeskuksen sisällä joustavasti.

”Valtionhallintoa uudistetaan, ja uudistustyössä tärkeänä teemana on vuorovaikutteisuuden kehittäminen. Haluamme myös Tilastokeskuksen uudistumisessa vahvistaa organisaatiorajat ylittävää verkostoissa työskentelyä. Tilastovirastojen roolia uudistetaan myös globaalisti, ja olemme aktiivisesti mukana myös siinä kehityksessä”, kertoo Marjo Bruun.  

Tilastokeskuksen organisaatio jakautuu neljään palvelualueeseen. Tieto- ja tilastopalvelut -palvelualueesta vastaa ylijohtaja Johanna Laiho-Kauranne. Kokonaisuus pitää sisällään Tilastokeskuksen tilasto- ja tietotuotannon. Talous- ja yhteiskuntatilastojen tuottamisen lisäksi sen tehtävänä on vastata Tilastokeskuksen tiedonhankinnasta ja tietovarantojen ylläpidosta.

Kumppani- ja ekosysteemisuhteet -palvelualueen ylijohtaja Ville Vertanen vastaa Tilastokeskuksen verkostojen ja sidosryhmäsuhteiden johtamisesta. Tilastokeskuksessa tehdään tiiviisti yhteistyötä sekä kotimaisten että kansainvälisten sidosryhmien kanssa, ja tavoitteena on löytää tulevaisuudessa myös uusia kumppanuuksia.

Kehittäminen- ja digitalisaatio -palvelualueen ylijohtajana toimii Mikko Lindholm. Palvelualueen tehtävänä on mahdollistaa Tilastokeskuksen tietovarantopohjainen tiedontuotanto sekä digitaalisten tilastopalveluiden kehittäminen.

Tilastokeskuksen sisäisistä palveluista eli mahdollistajapalveluista vastaa ylijohtaja Pasi Henriksson. Palveluiden kehittämisessä tavoitteena on huomioida eri sidosryhmät ja tehostaa palveluita asiakaslähtöisesti.  

”Poikkeuskeväästä ja etätyöskentelystä huolimatta olemme onnistuneet suunnittelemaan toiminnan uudistamista tiiviin vuorovaikutteisesti kevään aikana. Uuden organisaatiorakenteen avulla luomme mahdollisuudet hoitaa perustehtäväämme tulevaisuudessa entistä paremmin", sanoo Marjo Bruun.

Tilastokeskuksen organisaatio

Tilastokeskuksen organisaatio jakautuu neljään palvelualueeseen, jotka ovat tieto- ja tilastopalvelut, kumppani- ja ekosysteemisuhteet, mahdollistajapalvelut sekä kehittäminen ja digitalisaatio. Tieto- ja tilastopalvelut -palvelualueeseen kuuluvat taloustilastot-, yhteiskuntatilastot- ja tietovarannot-osastot sekä koordinaatio ja menetelmät -ryhmä. Kehittäminen- ja digitalisaatio -palvelualueeseen kuuluvat kehityspalvelut- ja teknologiapalvelut-osastot sekä digitalisaatiopalvelut-ryhmä. Kumppani- ja ekosysteemisuhteet -palvelualueeseen kuuluu kolme ryhmää: tutkijapalvelut, asiakkuudet ja tietopalvelu sekä viestintä ja verkostot. Mahdollistajapalveluihin kuuluu neljä ryhmää: haastattelutiedonkeruut, tietotyön tuki, talous ja suunnittelu sekä henkilöstö ja laki.

 

Lisätietoja: pääjohtaja Marjo Bruun

Tilastokeskuksen ylijohtajiksi Pasi Henriksson, Johanna Laiho-Kauranne, Mikko Lindholm ja Ville Vertanen (Uutinen 9.1.2020)
Tilastokeskuksen uuden organisaation osastopäälliköiksi Jussi Heino, Päivi Kasurinen, Harri Lehtinen, Hannele Orjala ja Mari Ylä-Jarkko (Uutinen 25.5.2020)

Jaa