Uutisia 9.1.2018

Tilastokeskus jatkaa valtioneuvoston tilastotietopalvelun kanavana

Vuonna 2017 pilotoitu valtioneuvoston tilastotietopalvelu jatkuu vuonna 2018. Tilastotietopalvelu on valtioneuvoston kanslian, ministeriöiden, tasavallan presidentin kanslian ja oikeuskanslerin viraston käytössä. Tilastotietopalvelu toteutetaan Tilastokeskuksessa.

”Palvelun tarjoama suora linja valtioneuvoston Senaattori-palvelusta tilastotietoon lisää osaltaan tietojen käyttöä ja vaikuttavuutta”, sanoo Tilastokeskuksen tietopalvelujohtaja Hannele Orjala. ”Palvelun toimintamalli myös tukee uudenlaista yhteistyötä ja työnjakoa valtionhallinnon tietopalvelussa.”

Valtioneuvoston kanslian tietotuki- ja julkaisuyksikön päällikkö Outi Örn kertoo yhteistyön taustasta: ”Kokosimme eri ministeriöiden tilastojen käytön asiantuntijat yhteen miettimään tilastotiedon tarpeita valtioneuvostossa. Yhdeksi haasteeksi todettiin se, että harvemmin tilastotietoa tarvitseva virkamies ei aina tiedä, millaisia tilastotietoja on saatavilla. Siksi lähdimme ideoimaan Tilastokeskuksen tietopalvelun kanssa palvelukokeilua, jossa tilastoihin liittyvät kyselyt ja tiedonhaut menisivät suoraan virkamiehiltä Tilastokeskukselle. Palaute on ollut pelkästään positiivista, joten hyvien kokemusten pohjalta yhteistyö haluttiin vakiinnuttaa palvelukokeilun jälkeenkin.”

Johtava erityisasiantuntija Ulla Rosenström valtioneuvoston kansliassa toimivasta hallituksen strategiasihteeristöstä käyttää työssään usein tilastoja: ”Minusta tämä palvelu on erittäin hyödyllinen silloin, kun tilasto ei löydy helposti enkä ehdi itse paneutua sen etsimiseen tai tiedolle ei ole selkeää lähdettä. Tällaiseen tiedon kaivuuseen Tilastokeskuksen palvelu on oiva.”

Lisätietoja: tietopalvelujohtaja Hannele Orjala p. 029 551 3582, tietopalvelupäällikkö Sari Palén p. 029 551 2276

Jaa