Uutisia 3.6.2020

Tilastoraportti Suomen kestävän kehityksen indikaattoreista

Tilastokeskus on tänään julkaissut laajan tilastoraportin Suomen kestävän kehityksen indikaattoreista. Sustainable Development Goals Indicators for Finland -raportissa on tilastojen ja grafiikan muodossa avaintietoja kestävän kehityksen indikaattoreiden kehityksestä Suomessa.  

Tilastoraportti kuvaa monipuolisesti ja laajasti muun muassa terveyteen ja hyvinvointiin, koulutukseen, sukupuolten tasa-arvoon, ympäristöön, talouteen ja ilmastonmuutokseen liittyvien tavoitteiden toteutumista.

YK:n kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma Agenda 2030 sisältää 17 tavoitetta, jotka jakautuvat 169 alatavoitteeseen. Tavoitteiden toteutumista seurataan 244 kestävän kehityksen indikaattorilla, joihin tietojen tuottamisesta vastaavat kansalliset tilastoviranomaiset. Suomessa näiden kestävän kehityksen seurantatietojen tuottamisesta vastaa Tilastokeskus. Tällä hetkellä noin 66 prosenttiin globaaleista indikaattoreista on Suomessa saatavissa tietoja kansallisista tai kansainvälisistä lähteistä.  

"Tilastokeskuksen nyt ensimmäistä kertaa julkaiseman Suomen kestävän kehityksen tilastoraportin tietoja Suomessa on ollut tuottamassa kaikkiaan 20 eri organisaatiota. Haluamme kiittää kaikkia näitä tahoja hyvästä yhteistyöstä", korostaa Tilastokeskuksen pääjohtaja Marjo Bruun.

Tilastokeskuksen julkaisema tilastoraportti on osa laajempaa valtioneuvoston kanslian julkaisemaa raporttia “Voluntary National Review of Finland on the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development”, joka arvioi Agenda 2030:n tavoitteiden toteutumista Suomessa. Tilastoraportin tiedot ovat saatavissa myös Tilastokeskuksen ylläpitämästä kansallisesta YK-indikaattorit tietokannasta.

Tutustu tilastoraporttiin: Sustainable Development Goals Indicators for Finland – Statistical Annex of the Finnish Voluntary National Report 2020 on the Implementation of Agenda 2030  

Kestävän kehityksen YK-indikaattorit -tietokanta

Lisätietoja: tutkimuspäällikkö Jukka Hoffren p. 029 551 3351

Jaa