Uutisia 11.1.2019

Tilastotiedon käyttäjät yhä aktiivisempia

Tilastokeskuksen tietoja käytetään entistä säännöllisemmin: nyt jo kaksi kolmasosaa asiakastutkimukseen vastanneista kertoo käyttävänsä tietoja säännöllisesti. Tämä ilmenee Taloustutkimuksen toteuttamasta tutkimuksesta, johon vastasi runsaat 300 tiedonkäyttäjää.

Valtaosa etsii tietoa tilastokeskus.fi-verkkosivuilta. Myös maksulliset tietokannat, avoin data ja Tieto&trendit-sivusto ovat käytetyimpiä palveluita.

Uusimman tilastotiedon saamiseksi suurin osa vastaajista seuraa Tilastokeskuksen uutisviestejä ja Tieto&trendit-sivustoa.

Kouluarvosanoilla 4–10 mitattuna tutkimukseen vastanneiden arvosana Tilastokeskuksen eri palveluille oli 8,2.

”Kyselyyn vastanneet ovat erittäin tyytyväisiä asiantuntevaan palveluun ja siihen, että Tilastokeskukseen on helppo ottaa yhteyttä”, kertoo kehittämispäällikkö Reija Helenius.

Tutkijat ovat vastanneista tyytyväisimpiä palveluihin. ”Tilastokeskus on satsannut tutkijoille tarjottaviin palveluihin merkittävästi viime vuosina”, Helenius mainitsee.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Reija Helenius 029 551 3677, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Jaa