Uutisia 10.10.2018

Toteutuuko sukupuolten tasa-arvo Suomessa?

Naisista 20 prosenttia arvioi naisten ja miesten olevan yhteiskunnassa tasa-arvoisia, miehistä näin arvioi 45 prosenttia.

15 prosenttia naisista arvioi vuonna 2017, että miesten asema on Suomessa selvästi parempi kuin naisten, ja 63 prosenttia piti miesten asemaa hieman parempana. Miehistä 5 prosenttia piti miesten asemaa selvästi parempana, 46 prosenttia hieman parempana.

Viime eduskuntavaaleissa valituista kansanedustajista miehiä oli 117 ja naisia 83 eli 41,5 prosenttia.  Vuoden 2017 kuntavaaleissa naisia oli valituista 39 prosenttia.

Tiedot löytyvät Sukupuolten tasa-arvo Suomessa 2018 -julkaisusta, johon on koottu monipuolisesti tietoa sukupuolten asemasta yhteiskunnan eri osa-alueilla. Tietopakettiin on koottu tilastoja muun muassa perheistä, koulutuksesta, palkoista ja ajankäytöstä. Tiedot on koottu sekä Tilastokeskuksen että muiden tiedontuottajien aineistoista. Julkaisu on ilmestynyt aiemmin noin kahden vuoden välein nimellä Naiset ja miehet Suomessa.

Sukupuolten tasa-arvo Suomessa 2018 julkaistaan myös englanniksi.

Lisää tasa-arvotietoa löytyy Tilastokeskuksen Sukupuolten tasa-arvo -teemasivuilta

Sukupuolten tasa-arvo Suomessa 2018. Tilastokeskus. 152 sivua, hinta 8 euroa. Julkaisun esittely ja pdf-versio
Julkaisu on tilattavissa Edita Publishing Oy:n asiakaspalvelusta 020 450 05 tai Editan verkkokirjakaupasta.

Jaa