Nyheter 19.5.2020

Undersökningen om friluftsliv utreder hur finländarnas vistelse i naturen har förändrats

Uppgifter om finländarnas vistelse i naturen och friluftsaktiviteter samlas för närvarande in med en riksomfattande enkät. Med hjälp av den utreder man t.ex. hur många finländare plockar bär, simmar i naturvatten, sysslar med naturskådning, promenerar i parker eller är ute med barnen i naturen.

Naturresursinstitutet (Luke) samlar vart tionde år in uppgifter om finländarnas friluftsliv och efterfrågan inom naturturismen i Finland. Undersökningen följer förändringar i friluftsaktiviteterna. Datainsamlingen genomförs av Statistikcentralen.

Uppgifter samlas in om hur vanliga nästan 90 olika friluftsaktiviteter är och om hur ofta man ägnat sig åt dem. Uppgifterna i undersökningen kan utnyttjas bl.a. vid planeringen av rekreationsområden och friluftstjänster.  

Alla svar är viktiga

Enkäten genomförs åren 2019–2021 och i den beaktas friluftsaktiviteterna under olika årstider. För närvarande pågår datainsamlingen för sommarsäsongen.  

För varje undersökning väljs 4 000 personer i åldern 15–80 år slumpmässigt ut bland personer bosatta i Finland.  Datainsamlingen görs som en webb- och postenkät.

”När så många urvalspersoner som möjligt deltar säkerställs att undersökningsresultaten ger en täckande och rätt bild av finländarnas friluftsvanor”, säger överaktuarie Johanna Koivula vid Statistikcentralen.

”Om du får en inbjudan att delta i enkäten, svarar du väl!”

Förfrågningar:
överaktuarie Johanna Koivula, tfn 029 551 3571, överaktuarie Markku Nieminen tfn 029 551 2519, förnamn.efternamn@stat.fi

Friluftsundersökningens webbsidor

Dela