Nyheter 2.2.2018

Valkartor över presidentvalet efter område

I den avgiftsfria webbtjänsten med valkartor är det möjligt att bl.a. studera förändringar i valdeltagandet från föregående val samt kandidaternas röstandelar på olika områdesnivåer. Kartor tillhandahålls till exempel efter kommun och valkrets, och i de största städerna efter röstningsområde. Bekanta dig med valkartorna

Dela