Uutisia 14.7.2020

YK-kokous pohtii kestävän kehityksen Agenda 2030:n toimeenpanon nopeuttamista

 

YK:n järjestää New Yorkissa 7.–17.7. laajan kestävän kehityksen tilaa ja kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda 2030:n, tavoitteiden toimeenpanon nopeuttamista pohtivan huippukokouksen. YK:n korkean tason kestävän kehityksen poliittisen foorumin (The High-level Political Forum, HLPF) kokoukseen osallistuvat kaikki YK:n jäsenmaat ja kansainväliset järjestöt. Koronapandemian vuoksi kokous toteutetaan poikkeuksellisesti tällä kertaa pääosin etäyhteyksien kautta.  

HLPF-kokouksessa julkistetaan laaja Suomen kestävän kehityksen tilaa ja kestävän kehityksen toimeenpanoa arvioiva raportti “Voluntary National Review of Finland on the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development”. Raportti on laadittu valtioneuvoston kanslian johdolla. Tilastokeskuksen kokoama raportin tilastoliite ”Sustainable Development Goals Indicators for Finland” sisältää kaikki saatavissa olevat Agenda 2030 indikaattoritiedot Suomen osalta.

Suomi on muutenkin näkyvästi esillä korkean tason poliittisen foorumin huippukokouksessa. HLPF:n ministerikokouksen avauksessa 14.7. puhuu Suomen pääministeri Sanna Marin, jonka puheenvuoron jälkeen vuorossa on Suomen Voluntary National Review (VNR) -raportin tulosten esittely. Tilastokeskuksen pääjohtaja Marjo Bruun puolestaan esittelee Suomen tilastoliitteen laatimisprosessia 16.7. järjestettävässä VNR-istunnossa.

Tilastoliitteen mukaan Suomi on onnistunut kansainvälisesti vertailtuna hyvin kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa. Monet etenkin terveyteen ja sosiaalisiin olosuhteisiin liittyvistä tavoitteista Suomi saavutti jo 1960-luvulla ja useat muut vuodelle 2030 asetetut tavoitteet tullaan saavuttamaan vuoteen 2030 mennessä. Suomen keskeisimmät haasteet liittyvät kestämättömiin tuotanto- ja kulutustapoihin, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen.

”Tilastoliitteen kokoaminen on ollut erinomainen esimerkki tilastoalan ekosysteemiyhteistyöstä. Kaikkiaan tilastoliitteen tietojen tuottamiseen on osallistunut lähes 30 muuta organisaatiota. Toimintamalli on esimerkkinä tilastoalan yhteistyön syvenemiselle”, sanoo pääjohtaja Marjo Bruun.

Suomessa kestävän kehityksen toimeenpanosta vastaa valtionhallinto valtioneuvoston kanslian johdolla. Seurannasta eli SDG-indikaattoreiden tuotannosta vastaa Tilastokeskus. 

Tutustu tilastoraporttiin: Sustainable Development Goals Indicators for Finland – Statistical Annex of the Finnish Voluntary National Report 2020 on the Implementation of Agenda 2030  

Kestävän kehityksen YK-indikaattorit -tietokanta

Lisätietoja: tutkimuspäällikkö Jukka Hoffren p. 029 551 3351

Jaa