Uutisia 25.6.2020

Yritysten investoinnit vähenivät 16,1 prosenttia vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan yritysten tekemät investoinnit laskivat vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä 16,1 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Vuonna 2019 investoinnit kasvoivat kaksi vuosineljännestä peräkkäin ennen vuoden 2020 ensimmäistä neljännestä.

”Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä tehdyt investoinnit laskivat lähes jokaisella toimialalla vuoden takaiseen verrattuna. Investointien määrien laskussa oli kuitenkin suuria toimialakohtaisia eroja”, kertoo yliaktuaari Lauri Pullinen.

Päätoimialoista investoinnit laskivat eniten toimialalla informaatio ja viestintä (J), jossa investoinnit vähenivät 56,3 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Teollisuuden (C) investoinnit laskivat 7,5 prosenttia vuoden takaisesta. Teollisuudenaloista investoinnit laskivat erityisesti sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa (26-27), jossa lasku oli 29,5 prosenttia, sekä metalliteollisuudessa (24-30), jossa investointien määrä väheni 10,8 prosenttia vuoden takaisesta.

Investoinnit kasvoivat vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä päätoimialoista eniten rakentamisessa (F), jossa ne kasvoivat 11,7 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Kasvua oli myös kaivostoiminnassa ja louhinnassa (B), jossa investointien vuosikasvu oli 1,5 prosenttia.

Investointien vuosimuutokset toimialoittain, 1. neljännes 2020, %

Kaivostoiminta ja louhinta -toimialan investoinnit kasvoivat 1,5 % ja rakentamisen investoinnit 11,7 % vuodentakaisesta. Muiden toimialojen investoinnit vähenivät: teollisuuden 7,5 %, metsäteollisuuden 4,6 %, kemianteollisuuden 8,5 %, metalliteollisuuden 10,8 %, sähkö- ja elektroniikkateollisuuden 29,5 %, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollon ja jäähdytysliiketoiminnan 15,1 %, vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito -toimialan 2,4 %, rakentamisen 11,7 %, tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus -toimialan 10,9 %, kuljetus ja varastointi -toimialan 13,3 %, informaatio ja viestintä -toimialan 56,3 % ja muut palvelut -toimialan investoinnit 27,4 %.

Neljännesvuosittaiset investointitiedot tarkentuvat edelleen

Tilastokeskus julkaisee investointitietoja sekä yritystilastojen että kansantalouden tilinpidon kautta. Yritysten investoinnit -tilastossa julkaistaan investointeihin keskittyvää toimialatasoista tietoa vuositilastoja lyhyemmällä viiveellä. Kokeellisen tilaston tietoihin liittyy vielä epävarmuuksia.

”Neljännesvuosittaiset investointitiedot voivat heilahdella voimakkaasti”, kertoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Maija Sappinen. Myös edellisten neljännesten investointiluvut voivat muuttua hieman aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittamien tietojen muutosten vuoksi.

Yritysten investointitietoja julkaistaan kokeellisena tilastona sekä tietojen aikasarjan lyhyyden että käytettävän laskentamenetelmän vuoksi. Julkaisemalla tiedot kokeellisina kerätään kokemuksia uudistetun tuotantoprosessin sujuvuudesta, aineiston laadusta sekä itse laskentamenetelmän toimivuudesta todenmukaisessa tilanteessa. Kokeellinen tilastojulkistus mahdollistaa tilaston kehittämisen omana julkaisunaan kerätyn palautteen ja julkaisuista kertyneen kokemuksen avulla.

Yritysten investoinnit -tilastossa on mukana Tilastokeskuksen sektoriluokitus 2012:n mukaan yrityssektorille kuuluvat yritykset toimialoilta B-N, S pl. K. Investointitietoja kerätään Tilastokeskuksen käyttöomaisuustiedustelulla. Käyttöomaisuustiedustelun ulkopuolisten yritysten investointitiedot estimoidaan.

Vuoden 2019 alussa toteutuneessa tiedonkeruun uudistamisessa käyttöomaisuustiedustelun tiedonkeruulomakkeelle lisättiin uusia muuttujia. Tämä aiheuttaa tasoeroa vuosien 2018 ja 2019 investointitietojen välillä ja näiden vuosien tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään.

Yritysten investoinnit -tilaston sivut

Lisätietoja: yliaktuaari Lauri Pullinen 029 551 3043, yliaktuaari Maija Sappinen 029 551 3348

 

Jaa