Ympäristötilasto Vuosikirja 2014

 • Julkaisu kuvaa ihmisen toiminnan ympäristövaikutuksia ja yhteiskunnan toimenpiteitä ympäristön suojelemiseksi. Julkaisu käsittelee muun muassa kasvihuonekaasupäästöjä ja muita ilmapäästöjä, vesien kuormitusta ja tilaa, jätteitä, metsiä, luonnonvarojen kokonaiskäyttöä, liikennettä, energiaa, ympäristöverotusta ja ympäristönsuojelumenoja. Vuosikirjan tilastotaulukot ja kuviot sekä niiden tiedot julkaistaan maksuttomassa verkkopalvelussa Tilastokeskuksen internet -sivuilla. Verkkopalvelusta löytyy myös koko julkaisu pdf-tiedostona.
  Julkaisusta on julkaistu 2., korjattu painos pdf-versiona.

  The publication describes the effects of human activities on the environment and the actions society has taken to protect the environment. The publication examines greenhouse gas emissions and other emissions into air, burdening and condition of waters, waste, forests, total material requirement, transport, energy, environmental taxation and environmental protection expenditure,. The statistical tables and figures of the yearbook and the yearbook in pdf-format are also in an webservice free of charge.
  A 2nd, corrected edition of the publication has been published in PDF format.
 • Julkaisun englanninkielinen nimi: Environment Statistics Yearbook 2014
 • Aihealueet: Energia; Liikenne ja matkailu; Maa-, metsä- ja kalatalous; Ympäristö ja luonnonvarat
 • Tilastot:
 • Julkaisuajankohta: 5.6.2014
 • Kielet: suomi-englanti
 • Julkaisija: Tilastokeskus
 • Suomen virallinen tilasto (SVT): ei
 • Hinta: 59,00 euroa
  • Julkaisumuoto: painettu
  • ISSN: 0785-0387
  • Tuotenumero: 3442
  • Julkaisumuoto: pdf
  • ISSN: 1798-3576
  • Tuotenumero: 3443

Jaa