Maahanmuuttajat väestötutkimuksissa - hyviä käytäntöjä kvantitatiivisen haastattelututkimuksen tekijälle

 • Käsikirjassa kuvataan maahanmuuttajiin kohdistuvan haastattelututkimuksen tekemisen haasteita ja hyviä käytäntöjä. Käsikirjassa käsitellään muun muassa otantaa, lomakesuunnittelua, kääntämistä ja haastattelijoiden rekrytointia, tutkimushenkilöiden tavoittamista sekä haastattelutilanteen erityispiirteitä. Esitetyt tulokset ja suositukset perustuvat Tilastokeskuksessa ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa työskentelevien kirjoittajien kokemuksiin kahden laajan maahanmuuttajatutkimuksen toteuttamisesta.
 • Aihealueet:
 • Tilastot:
 • Julkaisuajankohta: 18.12.2015
 • Kielet: suomi
 • Julkaisija: Tilastokeskus
 • Suomen virallinen tilasto (SVT): ei
 • Hinta:
  • Julkaisumuoto: pdf
  • ISSN(SVT): 1797-5646

Jaa