Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Förnyelsen av Statistikcentralens webbplats har inletts

Statistikcentralens webbplats förnyas under år 2007. Under det första skedet har vi förbättrat den grundläggande funktionaliteten på basis av en analys av användbarheten och användarnas synpunkter. Förändringarna syns som ett nytt visuellt uttryck och som förbättrad användbarhet. Syftet med förnyelsen är framförallt att göra det lättare att hitta uppgifter. Innehållsstrukturen för webbplatsen har inte ändrats.

Förnyelser under år 2007:

  • Layouten och strukturen i den övre balken har gjorts tydligare. Överst på sidan finns nu bl.a. länkar till de olika språkversionernas ingångssida.
  • Navigeringslistan till vänster på skärmen har fått en ny layout och förnyade termer. Av navigeringslistan framgår också till vilket avsnitt en sida hör.
  • Via en länk på varje sida är det möjligt att flytta mellan eventuella språkversioner samt till utskrifts- och textversionen.
  • Sökfunktionen har förbättrats.

Webbplatsen kan nu också användas på en textläsare, talstyrd webbläsare och mobiltelefon.

Ombyggnaden fortsätter, ge dina synpunkter

Ombyggnaden av webbtjänsten Tilastokeskus.fi fortsätter. Under slutet av året utvecklar vi bl.a. innehållsstrukturen för webbplatsen. Vi tar gärna emot användarnas synpunkter och önskemål som ett stöd i vårt utvecklingsarbete.

Förfrågningar och kontakt:
Internetredaktionen: internet-toimitus@stat.fi, tfn (09) 1734 2630
Kommunikationen: viestinta@stat.fi


Senast uppdaterad 22.5.2007