Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Uppdatera dina kunskaper om Finland!

Hur många kommuner finns det i Finland?
Vad var självförsörjningsgraden för socker i Finland i fjol?
Hur stor var kärnenergins andel av totalförbrukningen av energi?
Vilka länder är Finlands viktigaste handelspartner?
Vad var den genomsnittliga hyran för hyresbostäder i fjol?
Hur hög var den genomsnittliga depositions- och låneräntan?
Hur många invånare finns det i Tyskland?

Det är omöjligt att komma ihåg eller ens kunna gissa svaren på alla frågor. Statistikcentralens Finland i siffror ger snabbt svar på dessa och många andra frågor.

Finland i siffror är ett infopaket i fickformat på 40-sidor med information om Finland och finländarna. Publikationen tillhandhåller central information om olika samhällsområden i form av statistik och grafiska figurer, bl.a. om befolkning, ekonomi, levnadsförhållanden, industri och kultur. Också internationella jämförelseuppgifter finns med.

Finland i siffror är lättläst och tack vare sitt lilla format behändig att ha med sig - till exempel i fickan eller handväskan. Med Finland i siffror har du tillgång till Finlandsinformation hemma och utomlands, på arbetet och privat.

Fickstatistiken Finland i siffror 2007 har kommit ut och finns tillgänglig på finska, svenska och engelska.

Uppgifterna i fickstatistiken finns också på internet på finska, på svenska, på engelska, på tyska och på franska (tilastokeskus.fi/suomilukuina)

Beställningar: Publikationsförsäljning, myynti@stat.fi eller tfn 09 1734 2011


Senast uppdaterad 15.6.2007