Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

En jämförelse av statistikproduktionen i Finland och Sverige stöder utvecklingen av statistik

Det finns stora likheter mellan det finska och svenska statistiksystemet, men också påtagliga skillnader. Det visar en jämförande studie som de båda ländernas statistikbyråer - Statistikcentralen i Finland och Statistiska centralbyrån (SCB) i Sverige - gjort tillsammans.

Både i Finland och i Sverige präglas statistikbranschen av att etiska normer och anvisningar respekteras och att höga kvalitetskrav följs. I båda länderna fäster man särskild vikt vid integritetsskydd, datasäkerhet och likvärdigt bemötande av uppgiftsanvändare. Det satsas systematiskt på förnyande och effektivisering av statistikproduktionen. Mängden statistik som produceras samt ämnesområdena är mycket lika varandra.

Några klara skillnader mellan länderna:

  • Finland använder i högre utsträckning register och andra administrativa material än Sverige
  • I Sverige publiceras mera statistik avgiftsfritt. Inom de närmaste åren kommer Statistikcentralen att utvidga publiceringen av avgiftsfri statistik, men inte i samma utsträckning som i Sverige
  • I Finland är produktionen av officiell statistik mera centraliserad och färre organisationer än i Sverige deltar i statistikproduktionen.

Målet med jämförelsen var att lära av varandra och sprida god praxis mellan länderna. I jämförelsen granskades både hur arbetet har organiserats och genomförts på en allmän nivå samt några praktiska statistiska exempel på en mera detaljerad nivå. Jämförelsen visade sig vara nyttig även om de olika administrativa modellerna och finansieringsmodellerna samt de olika sätten att organisera funktionerna delvis försvårade jämförelsen.

Samarbetet fortsätter både när det gäller enskilda statistikgrenar och olika verksamhetshelheter. Ur Finlands perspektiv är t.ex. Sveriges erfarenheter av produktifiering och distribution av statistisk information särskilt intressant.

Förfrågningar:
utvecklingschef Kari Djerf, Statistikcentralen, tfn 09 1734 3425


Senast uppdaterad 8.6.2007